Portrete de absolvenți


Florin CĂRBUNĂREAN: M.A. graduate (2012), Management of Public Services, Public Administration Department, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, “Babeş-Bolyai” University. Bachelor graduate (2010), Public Administration, Public Administration Department, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, “Babeş-Bolyai” University.

Current job: Local Development Agent, Local Action Group Someș Transilvan, Cluj County

I was looking for a background and understanding of the way government works and how public management evolves, in order to succeed in a career in the public sector. The coursework and the project activities in which I was involved by the Public Administration Department helped me get my current job, which I actually got before I graduated the master’s program.

The Public Administration Department’s efforts to continually innovate the way it approaches the teaching of public administration help me get a big picture perspective (it equipped me with knowledge that I can apply to different situations). I really appreciate the department’s partnerships with public and non-profit organizations, thereby providing opportunities for internship and involving in different local/national development projects. The partnerships with different foreign universities, among which I mention the partnership with Michigan State University and the European Association for Public Administration Accreditation (EAPPA), are just a few of the guarantees of this master’s program quality.

However, what stood out the most for me were my classmates and professors. We were a team, there were lots of opportunities to work on group projects, get involved in different extra-curricular activities and make friends. We are still very close, and I feel like I learned a lot from them. This master’s program is special in my opinion because it develops networks – all the students, graduates and professors are connected in order to help and influence their work. These networks are what make this education program the best public administration program in Romania.


 

Bianca GELĂMANCĂ: Absolvent al programului de licenţă (2011) şi master română (2013)

Pentru mine masteratul la AP a fost mai mult decât un program de învăţământ, a fost o formă de a mă dezvolta. Am avut ocazia să particip la conferinţe, să iau parte la proiectele departamentului și să mă implic în activitățile instituțiilor publice de la nivelul județului Cluj, dar și de la nivel central, ca urmare a efectuării stagiilor de practică și internship.

A fi student la masteratul în AP înseamnă a dobândi cunoștințe de la cei mai buni specialiști ai domeniului, a-ți dezvolta o serie de abilități și competențe (public speaking, abilități practice, organizatorice, lucrul în echipă), înseamnă a te pregăti pentru o carieră de succes (în sectorul public, nonprofit sau chiar privat), dar și a-ți petrece timpul liber în cel mai plăcut mod (dispunând de o varietate de activități extracurriculare), alături de oameni minunați.

Colegii au devenit persoanele de care nu mă pot lipsi nici după finalizarea studiilor, iar profesorii sunt cei care mi-au oferit sprijinul necondiționat de fiecare dată când am avut nevoie.
Profesioniști în tot ceea ce fac, mereu deschiși și preocupați de nevoile studenților, profesorii DAP stau la baza formării mele, atât profesionale, cât și ca om. Ei sunt cei care m-au inițiat în acest domeniu, iar prin utilizarea celor mai bune mijloace de predare m-au ajutat să evoluez vizibil de la un semestru la altul, întărindu-mi convingerea că înscrierea la acest program de masterat reprezintă cea mai bună alegere.


BĂICAN Marius: Absolvent al programului de licenţă (2001) şi master engleză (2006)

Loc de muncă actual: Ministerul Mediului şi Pădurilor – Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu

Funcţia: Director

Anii de studiu au fost o experienţă plăcută şi foarte utilă pentru mine. În momentul absolvirii am simţit că pot să fac ce vreau, aşa că după absolvire am început să caut un loc de muncă pornind de la ideea că eu în administraţie publică nu mă duc (salarii mici, sistem politizat etc). M-am angajat imediat în sectorul privat, în domeniul IT, unde în scurt timp am promovat şi am ajuns să ocup o funcţie de conducere, dar după 3 ani am decis că poate nu ar strica să încerc să văd cum funcţionează sectorul public. Recunosc că am suferit o reducere substanţială a salariului (70%), dar în timp s-a dovedit că am luat decizia bună. Am început activitatea în sectorul public ca şi debutant, iar în 5 ani am ajuns director (recunosc cu puţin noroc).

Cunoştinţele şi experienţa dobândite pe timpul anilor de studiu efectuaţi în cadrul Catedrei de Administraţie Publică te pregătesc atât pentru sectorul public cât şi pentru cel privat şi cel non-profit, depinde de fiecare în ce domeniu doreşte să facă o carieră. Pe termen scurt e mai bine în sectorul privat, iar pe termen lung în cel public (trebuie răbdare).


Andrei Țigănaș: absolvent al programului de licență (2008)

Loc de muncă actual: Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca

Funcţia: Doctorand

Anul 2004 a adus mai multe schimbări în viaţa mea. Am lăsat un oraş „cuminte”, „liniştit” şi m-am îndreptat spre Cluj, cel mai mare centru universitar din ţară – aş spune eu cu încredere. Am ales să urmez administraţia publică deoarece m-a impresionat complexitatea curriculei. În cei patru ani de facultate am dobândit cuoştinţe manageriale, administrative, juridice, economice şi comunicaţionale însoţite toate de competenţe în domeniul cercetării ştiinţifice.

Facultatea pe care am absolvit-o mi-a deschis însă şi varii oportunităţi. Ele au culminat în 2006 cu o bursă Leonardo da Vinci graţie căreia mi-am petrecut trei luni din viaţă la Erasmus Universiteit din Rotterdam, Olanda. Ulterior acelui stagiu am publicat, cu sprijinul catedrei, prima lucrare ştiinţifică din viaţa mea. Am primit atunci onoranta propunere de a face parte din colectivul de autori al unei cărţi de studii de caz în management public, volum coordonat de domnul conferențiar Călin Hinţea. Într-un mediu viu şi dinamic precum cel de la AP, cei patru ani de studenţie s-au scurs prea repede, spre regretul meu.

Astăzi sunt doctorand-bursier în marketing şi cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică din Cluj. Predau marketing, managementul marketingului, economie şi legislaţie. Continuu să colaborez cu „facultatea-mamă” prin prisma Revistei Transilvane de Ştiinţe Administrative iar satisfacţiile sunt enorme. Celor care mi-au fost profesori în acei ani le transmit întreaga mea gratitudine iar foştilor mei colegi de promoţie un gând de prietenie.


Petronela Burceag: absolventă a programului de licență (2004)

Loc de muncă actual: Comisia Europeană (Bruxelles)

Funcţia: Project and Communication Officer

 

„We make a living by what we get; we make a life by what we give”
 (Winston Churchill)

Facultatea de Administrație Publică din UBB a fost o experiență de care îmi amintesc mereu cu mare placere. Am întâlnit aici profesori pasionați, entuziaști și idealiști care mi-au insuflat principii de valoare și o conduită moralăa fundamentală în guvernarea unei administrații publice moderne. A fost primul loc în care am intrat în contact cu valorile, etica și modul de funcționare ideal al unei administrații publice care se dorește democratică, transparentă, responsabilă, competentă, integră și loială obiectivelor de realizare a statului de drept. Pentru mine asta înseamnă să cred într-o administrație care respectă identitatea cetățenilor în slujba cărora se află și care este capabilă să ofere societății pe care o deservește posibilitățile de dezvoltare necesare spre implinirea aspirațiilor unei existențe economice, sociale și culturale de calitate.

Dupa obținerea unei burse de studii (ERASMUS) în Franța, mi-am continuat studiile de administrație publică la Universitatea Paris XII Val de Marne, unde am obținut ulterior un master în Management Internațional de Proiecte Teritoriale. Din 2008 lucrez la Comisia Europeană. Sunt manager de proiect și comunicare în domeniul telecomunicațiilor (DG INFSO – Directorate General for Information Society and Media, Future Networks Unit). În departamentul în care lucrez se finanțează prin grant-uri proiecte în cadrul programului Uniunii Europene de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică (FP7 – Seventh European Framework Programme for Research and Development), în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro anual.


Alexandrina Tolan: absolventă a programului de licență (2006)

Loc de muncă actual: Comisia Europeană (Bruxelles)

Funcția: Coordonare Proiect de Knowledge Management

Cei 4 ani de studiu în cadrul facultății de științe politice și administrative (secția administrație publică) au fost o experiență extraordinară pentru mine, în primul rând datorită profesorilor și asistenților care, deși deseori cu vârste apropiate de ale noastre, s-au impus prin profesionalism. În al doilea rând, am apreciat foarte mult programa de studiu care e foarte variată și are aplicabilitate nu doar în sectorul public ci și în cel privat, în consecință un absolvent de administrație publică nu este „condamnat” să lucreze în sectorul public. Un al treilea aspect pozitiv remarcat de mine ar fi inițiativele catedrei de AP în intermedierea de stagii de internship în instituțiile publice locale și în ONG-uri. Eu am facut un astfel de stagiu la Biroul de Consiliere pentru Cetățeni (ONG) timp de aproape 2 ani și vreau să vă spun că am învățat o mulțime de lucruri, am avut activități dintre cele mai diverse și, mai mult decât atât, eu cred că această experiență în CV a contribuit decisiv la interviul pentru angajare la Comisia Europeană.


Ioana Ciutre – absolventă a programelor de licență (2005) și masterat (2007) în engleză, specializarea Managementul Serviciilor Publice ale Departamentului de Administrație Publică

Loc de muncă actual: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Reprezentanța de Promovare și Informare Turistică –  Roma, Italia

Funcția: Șef birou

Varietatea cursurilor, a tematicilor și a activitățile extracurriculare de pe parcursul anilor de facultate mi-au deschis drumul către o carieră în sistemul public. În 2005, imediat după absolvirea programelor de licență m-am angajat în sectorul public, la Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală, Cluj-Napoca.

Am urmat programul de master în limba engleză, specializarea Managementul Serviciilor Publice, astfel am avut oportunitatea de a studia în Italia, la Universitatea din Genova prin intermediul unei burse Leonardo da Vinci. Aceasta experiență a fost o rampă de lansare pentru urmarea carierei în administrația publică centrală, astfel că din 2007 lucrez ca șef birou în cadrul Reprezentanței de Promovare și Informare Turistică Roma din cadrul actualului Minister al Dezvoltării Regionale și Turismului.

Cunoștințele și experiența dobândite pe timpul anilor de studiu sunt rezultatul unui sistem de învățământ de nivel înalt, bine struturat și interactiv și reprezintă punctul de plecare în construirea unei cariere administrative.


Cosmin – Radu Vlaicu: absolvent al programului de Masterat, specializarea Ştiinţe Administrative (2004)

Loc de muncă actual: Consiliul Judeţean Sălaj

Funcţia actuală: Secretar al judeţului

 

Programul de masterat pe care l-am urmat la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj a reprezentat un pas important în dezvoltarea carierei mele profesionale, oferindu-mi posibilitatea de a deprinde cunoştinţe şi abilităţi noi, extrem de folositoare în activitatea de practician al administraţiei publice (locale) pe care o desfăşuram la acea dată, şi pe care o desfăşor şi în prezent, la Consiliul Judeţean Sălaj. Fiind la bază absolvent al Facultăţii de Drept – atât la nivel licenţă cât şi postuniversitar – unde problematica învăţată este mult mai exactă, în cadrul programului de masterat în ştiinţe administrative m-a surprins plăcut încă de la început maniera de abordare interdisciplinară a materiilor predate, noile orizonturi asupra a ceea ce înseamnă şi trebuie să însemne o administraţie publică europenizată, modernă, eficientă şi eficace, care să răspundă dezideratului general al unei bune administrări a cetăţenilor. Cred cu tărie că acest program (prin tematica şi exigenţa sa) răspunde necesităţii de formare a unor generaţii de tehnocraţi în sectorul public, aspect care reprezintă, în opinia mea, atât o provocare, cât şi o condiţie de reală reuşită a procesului de reformă a administraţiei publice din România. Nu în ultimul rând, masteratul în ştiinţe administrative mi-a deschis şi perspectiva continuării studiilor de administraţie publică la nivelul studiilor doctorale.


Ioana Mureșan: absolventă a programului de Master internațional (2006), specializarea Managementul Serviciilor Publice

Loc de muncă actual: Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Strasbourg

Funcția: Training assistant

Mă bucur să-mi regasesc pe această pagină foștii colegi și descopăr cu plăcere evoluțiile lor profesionale. Felicitari și la mai mare!

În ce mă privește, m-am alaturat CEDO în 2008, în urma unui concurs pentru recrutarea de vorbitori de româna, engleză și franceză pentru procesarea administrativă a cererilor sosite din România. Concursul a avut mai multe etape și n-a fost usor, dar m-am simțit pregatită la fiecare pas. Atât la concurs cât și ulterior, în evolutia mea internă, am folosit cunoștințele și abilitățile dobândite în activitatea în domeniul non profit (atât ca angajat cât și ca voluntar) dar și, la fel de frecvent, cunoștințele teoretice acumulate pe durata programului de master. În retrospectivă, cred că cele mai utile cursuri mi-au fost cele de etică, de metode de cercetare, de IT, cele referitoare la analiza și redactarea de politici publice dar, în egală masura, mi-au fost utile abilitățile de studiu individual, experiența în redactarea de texte și in sustinerea de prezentari.

Întrucat aceste scurte prezentări sunt destinate viitorilor studenti sau masteranzi, mi-aș permite să formulez, pentru cei care își doresc o cariera într-o instituție europeană, câteva recomandări din perspectiva experienței mele. Cred că este esențial:
(1) să participați (foarte!) activ la cursuri – vă va ajuta, pe lângă cunoștințele obținute, să vă cunoașteți mai bine și deci, să faceti alegeri mai bune în viitor
(2) să alocați (mult) timp pentru studiu individual (veți avea nevoie de o cultură generală largă: studiați, pe lângă bibliografia opțională, site-urile instituțiilor importante, urmăriți știrile (și nu mă refer la cele de la ora 5… ci mai degraba la cele de pe CNN, BBC etc); fiți curioși și critici!
(3) să vă implicați în asociațiile studențești dar și în alte organizații (pe lângă experiența propriu zisă, vă veți construi o rețea de contacte profesionale extrem de utilă în viitor)
(4) să participați la conferințe, dacă se poate activ, cu lucrări; vă va ajuta să exersați abilitățile de a redacta și de a vorbi în public; de altfel, căutați activ orice alte ocazii pentru a face acest lucru.
(5) să învățați (cât de multe) limbi străine, și la un nivel avansat (nu doar la cursuri ci căutați modalități de a le folosi în afara cursurilor)
și (6) dar nu în ultimul rând, să puneți mai presus de orice onestitatea academică (sub nici o forma nu copiați, nu plagiați) întrucat aceasta va fi baza coloanei voastre vertebrale profesionale, esențială într-o instituție care se respectă.

Mult succes și sper să vă regăsesc povestea pe această pagina în curând.


Gina Scutelnicu – Absolventă a programului de licență în administrație publică (2000) și a masteratului în Managementul Serviciilor Publice (2001).

Locul de muncă actual: Florida International University, Miami, USA

Funcția: Assistant Professor

Mă număr printre cei care fac parte din a doua generație de absolvenți în Administrație Publică a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Cluj-Napoca. Spre deosebire de majoritatea colegilor mei care au devenit practicieni în serviciul public, eu am ales cariera academică. În decembrie 2010 am absolvit programul de doctorat al Florida International University și am devenit doctor în „Public Affairs.” Cursurile și programa Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din Cluj-Napoca care au urmat și cred că mai urmează modelul american, și-au pus amprenta asupra formării mele profesionale. Natura aplicată a cursurilor, modalitatea de examinare, oportunitatea de efectuare a practicii în cadrul instituțiilor publice la nivel central și local precum și profesionalismul cadrelor didactice fac Administrația Publică cel mai original program în domeniu din țară.


Alin-Ciprian Iuga – absolvent al programelor de licenţă (2001) şi master (2004) ale Departamentului de Administraţie Publică

Loc de muncă actual: Consiliul Judeţean Cluj, Serviciul Relaţii Publice

Funcţia: Şef Serviciu Relaţii Publice

Imediat după absolvirea programului de licenţă am avut şansa de a mă angaja în cadrul Consiliului Judeţean Cluj, Serviciul Coordonare Consilii Locale, atribuţiile mele principale fiind legate de oferirea de consultanţă aleşilor locali şi funcţionarilor publici din cele 81 de primării ale judeţului. Deşi această consultanţă acoperea întreaga sferă de activităţi şi atribuţii ale consiliilor locale şi viza domenii foarte diverse de competenţă, materiile studiate în cadrul facultăţii şi, ulterior, în cadrul programului de masterat mi-au permis să gestionez cu succes această activitate. Mai mult decât atât, mi s-a încredinţat misiunea de a înfiinţa şi coordona prima structură strict specializată în domeniul relaţiilor publice a Consiliului Judeţean Cluj, structură a cărei conducere am preluat-o în calitate de şef serviciu. Ceea ce au avut în comun aceste două activităţi principale pe care le-am desfăşurat în cadrul Consiliului Judeţean este caracterul de sinteză al acestora, faptul că exercitarea lor a presupus şi presupune cunoştinţe aprofundate în toate domeniile administraţiei publice, dar în special în management, drept, relaţii publice, economie, finanţe publice şi bugete locale etc.

În prezent, principala misiune care îmi revine în calitate de şef al serviciului de relaţii publice este aceea de a gestiona toate procesele comunicaţionale ale Consiliului Judeţean, dar şi de a promova la maxim imaginea instituţiei. Acest lucru presupune utilizarea zi de zi a cunoştinţelor acumulate în cadrul facultăţii. În favoarea modului în care este concepută curricula în cadrul Departamentului de Administraţie Publică şi a felului în care ea facilitează reuşita ulterioară a absolvenţilor voi face referire la un singur aspect concret legat de activitatea mea: atât acordarea de consultanţă, cât şi elaborarea zilnică de comunicate de presă, materiale ce urmează a fi publicate în presa locală şi naţională, discursuri, mesaje sau drepturi la replică, toate vizând domenii extrem de diverse ale administraţiei publice, sunt mult mai uşor de realizat ca urmare a cunoştinţelor aprofundate şi vizunii extrem de largi şi cuprinzătoare pe care le-am dobândit în urma absolvirii programelor de studii din cadrul facultăţii.


 

Butcovan Ramona – absolventă a programelor de licență (2001) și masterat în Dezvoltare comunitară (2005)

Loc de muncă actual: Primăria Municipiului Zalău, Serviciul de Proiecte cu Finanțare Internațională, Programe, Strategii, Dezvoltare

Funcția actuală: Șef serviciu

Am absolvit Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Cluj-Napoca, specializarea Administrație Publică în anul 2001. În același an, în luna noiembrie, m-am angajat în Primăria municipiului Zalău, orașul meu natal, în cadrul structurii responsabile cu atragerea de fonduri nerambursabile și cu elaborarea de strategii de dezvoltare locală.

Fiind un domeniu relativ nou la acea dată, respectiv în anul 2001, principiile și cunoștințele variate dobândite în timpul celor 4 ani de facultate au fost exact ceea ce aveam nevoie. Curajul de a-ți spune părerea, curiozitatea de a căuta informații, voința de a acționa și deschiderea spre modalități noi de a face lucrurile să se întâmple sunt toate caracteristici pe care le datorez modalității aparte de studiu din facultate, axată, cred eu, mai mult pe formare, decât pe predare. Masteratul, pe care l-am urmat tot în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative în perioada 2003 – 2005, a fost o urmare firească a ceea ce fusese deja sădit: nevoia de auto-perfecționare continuă. Am speranța că acestă instituție va continua să formeze oameni care să devină profesioniști în orice domeniu vor activa.


Mihai Oprea – absolvent al programului de masterat în engleză (2007), specializarea Dezvoltare Comunitară

Loc de muncă actual: Groupama Asigurări

Funcţia: Manager Marketing

Prin programul de masterat am avut ocazia de a ma implica într-o gamă largă de activități academice și extracurriculare, precum și în folosul comunității locale. Am studiat într-o universitate din Olanda venind în contact cu o diversitate de colegi din culturi diferite, și studiind noi abordări de management. Toate acestea mi-au permis să obțin un post și să avansez într-o corporație multinațională, una din  cele mai importante companii de profil din România. Ideile cu care am rămas în urma programului sunt: entuziasm, profesionalism și dedicare.


Botezan Emilia Alina (fostă Lup) – absolventă a Colegiului de Administrație Publică (2000), a Secției de Administrație Publică (2002) și a Programului de masterat în engleză, specializarea Managementul Serviciilor Publice (2004)

Loc de muncă actual: Primăria municipiului Cluj-Napoca, Biroul Relații Externe și Investitori

 

 

Funcția actuală: Șef Birou Relații Externe și Investitori

Motto-ul meu este „Cei mai interesanți oameni din lume sunt aceia care sunt interesați de lumea din jurul lor”. Munca mea este o excelentă oportunitate de a face conoscut Clujul în străinătate, de a atrage noi investiții străine și implicit noi locuri de muncă în Cluj, de a învăța despre alte culturi și despre toleranță. Munca mea este dinamică în proporție de 95% – visul oricărui funcționar modern.

Este uimitor cât de mult îți pot folosi niște cunoștințe, aparent teoretice, în munca de analiză, sinteză, planificare strategică, dar și operațională, relații umane și cultura organizațională. Primăria municipiului Cluj-Napoca „trăiește” administrația prin fiecare acțiune, de la comunicarea informală și până la crearea unor politici publice. Cunoștințele acumulate în facultate au fost „combustibilul” necesar angajării într-o expediție pe lungă durată, iar timpul istoric pe care îl trăim ne oferă nouă, absolvenților AP, ocazia unică de a crea o generație de tehnocrați informați, puternici, de a căror expertiză să beneficieze nu doar clasa politică ci și comunitățile locale, adevăratele motoare ale dezvoltării unei Europe a regiunilor.


Paul Moldovan – absolvent al programelor de licență (2003) și master engleză (2005) ale Departamentului de Administraţie Publică

Loc de muncă actual: Autoritatea de management pentru Programul operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” – Ministerul Administraţiei şi Internelor

Funcţia: consilier

 

Având în vedere conţinutul şi natura activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiilor administraţiei publice în care am profesat, consider că programa de studiu a Departamentului de Administraţie Publică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării este cea mai completă la nivelul instituţiilor de profil din România, axându-se atât pe crearea unui fundament informaţional solid cât şi pe însuşirea unor abilităţi necesare unui domeniu în continuă transformare.

 


 

Cristina Leuca – absolvent al programelor de licență (2002) și masterat engleză (2004) ale Departamentului de Administraţie Publică

Loc de muncă actual: Michigan State University, SUA

Funcția: doctorand

Studiile de la UBB au reprezentat un punct de pornire pentru a ajunge să studiez în Statele Unite. Programul de AP mi-a oferit cunoștințe și abilități comparabile cu cele ale colegilor americani. În prezent lucrez în cadrul Primăriei orașului East Lansing, Michigan, unde folosesc în continuare cunoștințele dobândite în timpul anilor de studiu din România, precum și experiența practică pe care am acumulat-o lucrând în cadrul Consiliului Județean Cluj.

 


 

Paula Beudean – absolvent al programului de masterat (2007) în engleză, specializarea NGO Management

Loc de muncă actual: Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială

Funcția: Coordonator proiecte

Datorită programului de masterat am studiat la una dintre cele mai importante universităţi din SUA, am obţinut un post de manager într-una din cele mai mari organizaţii non-guvernamentale din Transilvania şi lucrez ca şi colaborator în cadrul aceluiaşi program de masterat. Cele mai importante concepte pe care le-am învăţat la Administraţie Publică sunt: profesionalism şi commitment.


Andreea Suciu – absolvent al programelor de licență și master engleză ale Departamentului de Administraţie Publică

Loc de muncă actual: Centrul de Politici Publice

Funcţia: manager de proiect

Programul de Administrație Publică de la nivel licență mi-a oferit cunoștințe solide de drept, economie, politici publice și cercetare, datorită curriculei multidisciplinare, care este probabil cea mai buna combinație de materii studiate. Programul de masterat în Dezvoltare Comunitară, din cadrul Departamentului de Administrație Publică, a jucat un rol important în consolidarea acestor cunoștințe și a competențelor mele în domeniul politicilor publice, al cercetării și al politicilor de dezvoltare.

Cel mai valoros lucru pe care programele de AP mi le-au oferit a fost expunerea mea la o atmosferă academică care mi-a modelat gândirea critică. Aceste programe, atât cel de la nivel licență cât și cel de la nivel masterat,  mi-au oferit noi instrumente pentru a-mi îmbunătăți  cunoștințele și viziunile.

Acum lucrez ca manager de proiect în cadrul Centrului pentru Politici Publice, o organizație nonguvernamentale care își propune să contribuie la îmbunătățirea procesului de realizare a politicilor publice și la îmbunătățirea dezbaterilor între diferiții actori ai scenei publice. Observ în fiecare zi impactul pe care Programele de AP l-au avut asupra modului meu de gândire, a nivelului meu de analiză și a intereselor mele. Interesul meu sunt politicile publice, iar în cadrul cursurilor am învățat să ofer sfaturi practice profesionale factorilor de decizie locali, naționali și chiar și internaționali.

Fără nicio îndoială, background-ul academic obținut în cadrul programelor de AP m-a ajutat în obținerea unui Fellowship la Local Government Reform Initiative, din cadrul Open Society Foundations, Budapesta.

 


 

Ramona Moldovan – absolvent al programelor de licență (2003) și master engleză (2005) ale Departamentului de Administraţie Publică

Loc de muncă actual: Unitatea de Politici Publice  – Ministerul Administraţiei şi Internelor

Funcţia: Director

„What is necessary to change a person is to change his awareness of himself”. A.    H. Maslow

Curricula adoptată de Departamentul de Administraţie Publică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, stilul de transmitere a cunoștințelor și abilităților, precum și profesionalismul echipei m-au ajutat să conștientizez limitele unui sistem și punctele critice pe care se poate construi.

În fiecare pas din cariera profesională, fie că a aparținut mediului public sau mediului privat, am folosit cu succes abilitățile dobândite în timpul facultății și programului de master.

 


 

Timea Csetnek – absolvent al programului de licență al Departamentului de Administraţie Publică

Denumire organizaţie: Central European Service For Cross-Border Initiatives (CESCI este o organizație de expertiză a Guvernului Maghiar). Scopul organizaţiei este crearea unor rețele de expertiză transfrontalieră prin folosirea avantajelor pe care le are crearea de Grupări Europene de Cooperare Teritorială – European Grouping for Territorial Cooperation.

Sediul: Budapesta, Ungaria

Funcția ocupată: office manager

Sunt absolventă a Colegiului Universitar Satu Mare (2003), al Facultății de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării – 2004, iar masteratul l-am făcut în sociologie. Începând din 2006 sunt doctorand în cadrul Programului de Doctorat în Știinte Politice Aplicate al Universității Corvinus, Budapesta. Din 2005 sunt cadru universitar asociat al Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Extensia Universitară Satu- Mare. În perioada iulie 2005 – decembrie 2010 am lucrat în consultanță pe proiecte europene fiind interesată de dezvoltare comunitară și cooperări transfrontaliere. În prezent mai sunt implicată în Programul LEADER și sunt Director Executiv al Asociației de Dezvoltare Microregională al Comunităților din Zona Sătmarului.

În cei 4 ani de studiu la nivel licență în administrație publică am avut numeroase oportunităţi, dintre care aș aminti posibilitatea de a însuși numeroase informații teoretice, dar mai ales practice (întotdeauna am fost o fire preocupată în special de dezvoltarea de abilități practice). Toate acestea le-am dezvoltat în cadrul seminariilor, a oportunităților de practică, precum și în cadrul programelor extra-curiculare. De asemenea, în timpul facultății am avut șansa de a participa la diferite conferințe, precum și la specializări care mi-au oferit oportunitatea de a-mi încerca calitățile de orator. În prezent particip la numeroase conferințe, seminarii în calitate de lector, dar acest lucru nu ar fi fost posibil fără experiențele acumulate în perioada studiilor. Anii de studenție mi-au oferit oportunitatea de a mă implica în rețelele unor ONG-uri renumite la nivel național, iar această implicare mi-a permis să învăț cum se întocmește o cerere de finanțare, ce înseamnă atragerea de fonduri, implementarea de proiecte și să acumulez alte informații care m-au ajutat foarte mult în cariera pe care o am în prezent.