Transparenţa administrativă

Implicarea centrului în studiul acestei teme a început în anul 2007, când Dacian C. Dragoș, Bogdana Neamțu, Bianca Cobârzan și Marton Balogh au implementat un proiect CNCSIS AT intitulat Evaluarea implementării legislaţiei în domeniul transparenţei administrative.

Plecând de la acest proiect, grupul a continuat să cerceteze teme integrate conceptului de transparenţă, cum ar fi liberul acces la informaţii de interes public. Aceste cercetări s-au concretizat deja prin articole publicate în reviste ISI  și într-un studiu monografic.

Practici ale comunicării instituționale în administrația publică locală

Asist. Drd. Ana Elena Ranta derulează o cercetare pe tema “Practici ale comunicării instituționale în administrația publică locală”, în cadrul căreia sunt analizate modul de aplicare a Legii 52/2003 privind transparența decizională, a Legii 544/2001 privind accesul liber la informațiile publice și Ordonanței 27/2002 privind petițiile. Procesele de comunicare în care este implicată administrația publică (ca parte a relațiilor comunicaționale)  însoțesc în permanență acțiunea administrativă în demersul de realizare a misiunii și obiectivelor acesteia, respectiv satisfacerea nevoilor publice. Cadrul în care se desfășoară această relație de comunicare prezintă o serie de particularități generate de poziția în care se află autoritățile publice în raport cu beneficiarii serviciilor publice. Cercetarea este parte a tezei de doctorat, și va fi finalizată prin publicarea unei monografii.