Proiecte de intervenție în comunitate

workshop_sibiu_int

În perioada 25-27 martie 2015 a avut loc la Sibiu o conferință comună a școlilor de administrație publică de la Cluj și București (ASE) în cadrul căreia grupe de câte cinci studenții de la nivel licență au prezentat proiecte de politici publice și intervenție în comunitate. Pe parcursul a patru luni de zile (decembrie-martie) grupele de studenți au lucrat sub îndrumarea unui profesor coordonator și au pregătit recomandări și planuri de intervenție în comunitate vizând aspecte precum dezvoltare economică în mediul rural prin intermediul valorificării patrimoniului construit, creșterea capacității antreprenoriale în rândul tinerilor, combaterea poluării fonice în mediul urban, gestionarea mai bună și creșterea numărului de locuri de parcare etc.

Pentru realizarea acestor proiecte studenții au interacționat atât cu autoritățile publice cât și cu alți actori de la nivelul comunității interesați de respectivele probleme. Prezentările finale de la Sibiu au impresionat prin calitatea datelor colectate, profunzimea analizelor și realismul recomandărilor. În perioada următoare acest program va continua într-un format similar cu alte 8 grupe de studenți de la cele două universități.

Aceaste acțiune se desfășoară în cadrul proiectului POSDRU „Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite”.