CNCSIS 2

Impactul genului asupra culturii organizationale din organizatiile publice. Studiu asupra prezentei femeilor in top managementul organizatiilor publice

Rezumatul proiectului

Acest proiect de cercetare examineaza prezenta femeilor in top managementul organizatiilor publice, echilibrul dintre munca si familie, diferentele dintre sexe, cultura organizatiilor publice si ratiunea pentru care trebuie extinse posibilitatile de acces ale femeilor in conducerea organizatiilor publice.organizatiile publice care fac obiectul cercetarii sunt: institutiile publice, administratia publica centrala si locala si organizatiile politice.cercetarea are doua obiective fundamentale: unul de evaluare a situatiei prezente si al doilea de identificare a strategiilor adecvate de actiune pentru imbunatatirea accesului femeilor in top managementul organizatiilor publice. principalele actiuni prin care se vor atinge aceste obiective sunt: studierea publicatiilor recente de specialitate, realizarea a sase studii de evaluare a situatiei actuale si realizarea unei lucrari pe aceasta tema. informatiile furnizate de studiile de evaluare si lucrare vor fundamenta cercetarile in managementul public referitoare la cultura organizationala, vor propune strategii de inlaturare a barierelor artificiale puse carierei femeilor in organizatiile publice si vor fi instrumente de lucru ale organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale care sprijina femeile manager.rezultatele proiectului vor fi prezentate in cadrul conferintelor internationale anuale organizate de nispacee, iaia si universitatea babes bolyai si vor fi folosite in lucrarile de doctorat ale cercetatorilor din echipa de cercetare.

Echipa de cercetare

conf. dr. Macarie Felicia Cornelia-director de proiect
conf. dr. Hintea E. Calin-membru in echipa
lect. dr. Mora Cristina-membru in echipa
lect. dr. Neamtu Bogdana-membru in echipa
asist. dr. Creta Simona Claudia-membru in echipa

Obiective generale

Proiectul are doua obiective generale aflate intr-o stransa relatie, si anume:

1. de a studia organizatiile publice cu focalizare pe cultura organizationala a acestora pentru a evalua situatia actuala si cauzele acesteia.

Cultura organizationala este un domeniu de cercetare al stiintei managementului care debuteaza in preocuparile teoreticienilor in anii 1957 odata cu abordarea firmei ca organism social de catre Th. Szelnic. O importanta contributie au avut T. Peters si R. Waterman care in lucrarea In Search of Excellence (1989) au demonstrat existenta unei corelatii intre caracteristicile culturii organizationale si performantele organizatiei. Cercetatorul american Edgar Schein a elaborat o definitie complexa a conceptului de cultura organizationala furnizand si un model de analiza la trei niveluri: manifestari vizibile, valori ale organizatiei si presupuneri de baza (Schein, 1992:8). Tot mai multi cercetatori sunt de acord ca managementul nu poate face abstractie de cultura organizationala (Deal si Kennedy, 1982; Peters si Waterman, 1989; Hofstede, 1990) si ca aceasta este un suport al actiunii manageriale.

2. de a identifica posibilele diferente dintre sexe in managementul public si care sunt strategiile cele mai potrivite pentru imbunatatirea accesului femeilor in managementul organizatiilor publice

Intrebarile care asteapta raspuns in urma cercetarii sunt cel putin urmatoarele:

 • Exista diferente intre barbati si femei in construirea carierei in organizatiile publice?
 • Sunt barbatii mai buni manageri decat femeile?
 • Portretul managerului de maine are caracteristici feminine sau masculine?
 • Exista diferente intre barbati si femei in ceea ce priveste abilitatile, calitatile si stilurile de conducere?

Obiective specifice

 • Pentru realizarea acestor obiective generale echipa de proiect va urmari realizarea urmatoarelor obiective specifice:
 • Incadrarea din punct de vedere teoretic a conceptului de cultura organizationala asociat managementului public.
 • Analiza teoretica a conceptului de discriminare de gen in contextul mai larg al managementului si managementului public in special.
 • Aprofundarea teoretica a elementelor contextuale nationale si realizarea unei analize comparative cu contextul european si cel american.
 • Elaborarea unui instrument de masurare a discriminarii de gen (DGO) asociat organizatiilor publice din Romania dupa modelul GID al OECD
 • Culegerea de date si informatii asociate temei de cercetare si construirea unei baze de date cu studii de caz din organizatiile studiate, care vor fi accesibile publicului interesat pe site-ul Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
 • Transferul rezultatelor cercetarii catre organizatiile publice: institutii publice, administratia publica centrala si locala si organizatiile politice.
 • Cresterea capacitatii institutionale romanesti pe doua planuri: capacitatea de cercetare prin participarea in proiect a cercetatorilor in formare si capacitatea manageriala prin asimilarea strategiilor propuse prin proiect de inlaturare a barierelor artificiale puse carierei femeilor in organizatiile publice.
 • Furnizarea unor instrumente de lucru pentru organizatiile guvernamentale si neguvernamentale care sprijina femeile manager si au preocupari in domeniul discriminarii de gen.
 • Participarea membrilor echipei de proiect la conferintele nationale si internationale pe teme de administratie publica, discriminare si management cu lucrari elaborate pe parcursul cercetarii (NISPACEE, IAIA si Universitati din Romania)
 • Scrierea unor articole care vor fi trimise pentru publicare unor reviste din tara si strainatate
 • Cresterea vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti pe tema culturii organizationale si a discriminarii de gen.
 • Asigurarea unui management de calitate al proiectului de cercetare cu respectarea contractului de cercetare, a legislatiei in vigoare si a normelor etice si deontologice ale cercetarii.
 • Implicarea pe tot parcursul cercetarii a studentilor Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, extensia Bistrita si a celor de la masteratul pentru Functionari publici si masteratul international in Administratie Publica care sunt in cea mai mare parte si functionari in organizatii publice.

Ipoteze

Ipotezele generale care vor fi investigate sunt cel putin urmatoarele:

femeile nu sunt prezente in numar mare sau lipsesc total din managementul de varf al organizatiilor publice;

proportia in care sunt prezente in conducerea organizatiilor publice este mult inferioara ponderii lor in organizatii;

femeile muncesc mai mult decat barbatii si barbatii promoveaza mai repede decat femeile.

Modul de diseminare a rezultatelor

Principalele rezultate pe care echipa de proiect isi propune sa le obtina in urma cercetarii acestei teme vor fi urmatoarele fara ca lista sa fie exhaustiva

1. Realizarea unui web-site al proiectului

Acest rezultat se va obtine in primul an de proiect si va avea o versiune in limba engleza si una in limba romana. Se va realiza conectarea lui cu alte web-site-uri ale unor institutii care au legatura cu desfasurarea cercetarii si obtinerea rezultatelor. Pe site-ul proiectului se vor actualiza periodic rezultatele cercetarii si evolutia acestuia si va exista posibilitatea unui dialog intre cei interesati de aceasta tema si echipa de proiect. Coordonatele site-ului vor aparea pe toate documentele proiectului.

2. Studiul Cultura organizationala a organizatiilor publice –o abordare teoretica
3. Studiul Femeile in conducerea institutiilor publice din Romania-studii de caz
4. Studiul Diferente si similitudini intre culturile organizationale in institutiile conduse de barbati si cele conduse de femei-studii de caz
5. Studiul Femeile in managementul organizatiilor-comparatie intre organizatiile din America si Romania
6. Studiul Viziunea organizatiilor europene privind discriminarea de gen-evolutie si perspective
7. Studiul Partidele politice romanesti conduse de barbati-model de cultura organizationala
8. Raportul stiintific al proiectului
9. Raportul de impact
10. Alte Rapoarte si Documente solicitate de Finantator pe masura derularii proiectului

Studiile si Rapoartele de mai sus vor fi postate pentru diseminare pe site-ul proiectului. Studiile enumerate si alte rezultate de aceasta natura vor fi multiplicate pe suport electronic (CD) si vor fi expediate principalelor biblioteci universitare si nu numai din tara, organizatiilor nonguvernamentale care au atributii in domeniul discriminarii de gen (Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Barbati si Femei –ANES si Comisiile Judetene in Domeniul Egalitatii de Sanse intre Femei si Barbati), organizatiilor publice care au fost implicate in realizarea studiilor de caz. Varianta in limba engleza a acestor studii va fi diseminata principalelor organisme internationale cu preocupari in domeniul discriminarii. De asemenea mass media interesata va avea acces la aceste studii. Membrii echipei de proiect vor prezenta aceste studii la manifestarile stiintifice la care vor participa pe durata derularii proiectului si dupa finalizarea acestuia.

11. Organizarea unor workshop-uri, mese rotunde, conferinte sau seminarii pe temele cercetate prin proiect.

Aceste intalniri cu scop de diseminare si dezbatere a rezultatelor proiectului vor avea ca invitati universitari, cercetatori, oameni politici, manageri ai organizatiilor publice, organizatii nonguvernamentale, mass media.

12. Organizarea unor conferinte de presa, acordarea de interviuri, participarea la emisiuni televizate in calitate de invitati a unora dintre membrii echipei in scopul realizarii unei diseminari mai largi a rezultatelor proiectului.
13. Participarea cu lucrari la Conferinte internationale si nationale (Conferinta NISPAcee si/sau Conferinta Internationala a Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor -UBB Cluj-Napoca) sau alte conferinte nationale si internationale organizate in perioada derularii proiectului

Obiectivul este ca fiecare membru al echipei sa participe cu lucrare cel putin la cate doua conferinte organizate de institutii de invatamant superior sau cercetare stiintifica sau de asociatiile profesionale. In urma participarii si sustinerii lucrarii se va realiza un Raport de participare.

14. Publicarea de articole in reviste straine cotate ISI si in reviste romanesti recunoscute CNCSIS tip B si B+.

Obiectivul este publicarea a cel putin doua articole in reviste straine de catre cercetatorii cu experienta si a cate  doua articole in revistele romanesti de catre fiecare membru al echipei.

15. Editarea si publicarea intr-o editura nationala recunoscuta CNCSIS (Polirom Iasi/Presa Universitara Clujeana/Gewalt Cluj-Napoca) a cartii Colectiv, Femeile in managementul public din Romania , pe parcursul derularii proiectului sau in maxim un an de la finalizarea acestuia.
16. Introducerea in programa unora dintre masteratele Facultatii de Stiinte, Politice, Administrative si ale Comunicarii a unui curs cu tema Schimbarea organizationala in care sa fie valorificate rezultatele cercetarii din perspectiva schimbarii culturii organizationale si a accesului femeilor in top managementul public.
17. Editarea unui Ghid de bune practici ale culturii organizationale publice

Acest document se va realiza in format electronic si pe hartie si va contine principalele modele de culturi organizationale identificate in organizatiile publice care fac obiectul cercetarii. Formatul tiparit va fi diseminat catre bibliotecile universitare si institutionale cat si organizatiilor implicate in proiect si va fi accesibil publicului larg prin postarea pe site-ul proiectului.

18. Elaborarea unui instrument de masurare a discriminarii de gen asociat organizatiilor publice din Romania dupa modelul GID al OECD

REZULTATE: