CEEX II

CEEX Modul II Proiecte de Cercetare de excelenta pentru Tinerii Cercetatori
Evaluarea impactului social al proiectelor si programelor in administratia publica
2006 – 2008

Finanțare: Buget de Stat – MEdC – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS)
Programul: Cercetare de excelență – CEEX
Categoria de proiect: modul 2/ tip de proiect:
Proiecte de cercetare de excelență pentru tinerii cercetători
Cod proiect: 15
Denumirea proiectului (denumire): Evaluarea impactului social al proiectelor si programelor in administrația publică
Durata contractului: 16 luni

Rezumatul Proiectului:
Prezentul proiect de cercetare acopera o mare lipsa in actualul cadru institutional public romanesc: realizarea unei metodologii pentru analiza impactului social al programelor in sectorul public din romania implementarea unui sistem de management pe obiective realizarea unei metodologii pentru evaluarea impactului social al programelor si proiectelor in sectorul public din Romania. Analiza de impact social presupune cuantificarea efectelor nete pe termen lung ale unui program asupra grupurilor, asupra comunitatilor si asupra societatii. Cercetarea are doua obiective fundamentale: unul direct, de punere la dispozitia sectorului public din Romania a unui instrument metodologic de evaluare a impactului social, si unul indirect, de imbunatatire a managementului proiectelor derulate din bani publici. Principalele directii de actiune sunt: studiul aprofundat al celor mai recente publicatii de specialitate, realizarea a sapte studii de evaluare a impactului social aplicate pe programe sau proiecte finantate sau cofinantate din bani publici si realizarea unei publicatii prin care sa fie puse la dispozitia institutiilor publice din Romania un instrumentar metodologic complet pentru realizarea studiilor de impact. Datele oferite prin aceste studii de impact, vor putea fundamenta diverse cercetari referitoare la managementul public si la rezultatele masurilor de reforma in administratia publica romaneasca. Rezultatele proiectului vor fi prezentate in cadrul conferintelor internationale anuale organizate de NISPAcee(The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) si IAIA(The International Association for Impact Assessment).

Rezultatele proiectului:

Alaturi de realizarea celor 7 studii de impact, în timpul implementarii s-au publicat urmatoarele articole care au legatura cu cercetarile din cadrul proiectului:

1. Raluca GARBOAN , Social Impact Assesment- The State of Art, Transylvanian Review of Public Administration, Issue 17E
2. Raluca GÂRBOAN -Indicatori utilizati în evaluare si monitorizare: indicatorii sociali, Revista Transilvana de Stiinte Administrative, Nr. 1(19)
3. Raluca GARBOAN – Evaluarea programelor in Revista Transilvana de Stiinte Administrative (1(19)/2007)
4. Raluca GARBOAN – Evaluation Culture and Capacity in Romanian Public Institutions in Revista Transilvana de Stiinte Administrative (1(19) E/2007)

Impactul pe termen mediu si lung
Sinteza raportului final