Ghid de practică – Anul III
Ghid de practică – Master

Practica profesională urmăreşte dezvoltarea competenţelor studenţilor şi dobândirea unei experienţe profesionale care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii şi o carieră profesională de succes. Practica cuprinde 72 de ore de muncă pentru studenții anului III de la nivel licență și 84 de ore pentru studenții anului II de la nivel licență și master, desfăşurate sub îndrumarea unui tutore de practică în cadrul unei instituții de la nivelul administrației publice locale sau centrale, precum și în cadrul unor organizații neguvernamentale cu activităţi în domeniul de pregătire a studentului. Activitatea de practică este supervizată şi evaluată de cadrele didactice responsabile din cadrul Departamentului de Administrație Publică. Ca principale obiective urmărite prin realizarea stagiului de practică profesională de către studenții departamenului amintim:

 • Familiarizarea studenţilor cu climatul de lucru din cadrul instituţiei/organizaţiei în care îşi desfăşoară stagiul de practică;
 • Dezvoltarea capacității de evaluare a anumitor servicii oferite de instituţia/organizaţia respectivă;
 • Dezvoltarea capacităţii de identificare a anumitor disfuncţionalităţi de ordin organizaţional;
 • Înțelegerea fenomenului administraţiei publice;
 • Dezvoltarea capacităţii de analiză a principalelor politici publice adoptate de respectiva organizație/instituţie.

 

Principalele instituții și organizații partenere în cadrul programului de Practică profesională sunt:

 • Primăria Municipiului Cluj-Napoca
 • Prefectura Cluj
 • Consiliul Judeţean Cluj
 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj
 • Casa Județeană de Pensii Cluj
 • Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud
 • Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală
 • Fundaţia Civitas
 • Fundația Comunitară Cluj
 • Asociația pentru Relații Comunitare
 • Habitat pentru Umanitate
 • Pro-Vobis
 • Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie (FRCCF)