Government Agencies – Practices and Lessons from 30 countries


Cartea „Government Agencies – Practices and Lessons from 30 countries”, publicată de prestigioasa editură Palgrave Macmillan la începutul anului 2012, este rezultatul a trei ani de eforturi a peste 50 de cercetători în cadrul unuia dintre cele mai ambițioase și mai ample proiecte de cercetare internațională susținute de Comisia Europeană – COST Action IS0601 („Comparative Research into Current Trends in Public Sector Organization – CRIPO”). Volumul descrie și compară modul în care agențiile guvernamentale sunt create și guvernate în 30 de țări, fiind editat de profesorii Koen Verhoest (KU Leuven), Sandra van Thiel (Erasmus University, Rotterdam), Geert Bouckaert (KU Leuven) și Per Laegreid (University of Bergen).

Departamentul de Administrație Publică, prin conf. univ. dr. Călin Hințea, asist. cercet. drd. Adrian Hudrea și asist. cercet. drd. Dan Balica, a reprezentat România în acest efort, cercetarea realizată pe parcursul anului 2010 la nivelul administrației centrale materializând-se într-un capitol descriptiv al fenomenului de „agențificare” din țara noastră: cum a evoluat numărul agențiilor guvernamentale, care au fost cei mai importanți determinanți ai acestui fenomen, care este nivelul de autonomie de care beneficiază aceste organizații, precum și formele de control la care sunt supuse, sunt câteva dintre aspectele abordate în cadrul capitolului dedicat înțelegerii procesului de „agențificare” din România.

Departamentul de Administrație Publică este unul dintre cei mai activi membri ai rețelei COST – CRIPO, găzduind în 2010, la Cluj-Napoca, reuniunea generală a partenerilor din cadrul proiectului, iar în 2011 un număr special al Transylvanian Review of Administrative Sciences a fost dedicat procesului de „agențificare” în Europa de Est.