COST-CRIPO

COST Action IS0601 – CRIPO – Cercetare privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor publice

Scurtă descriere a proiectului

Proiectul Cercetare comparativă privind tendinţe actuale în organizarea şi funcţionarea organizaţiilor publice realizat la nivelul României de către Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, face parte dintr-un proiect de cercetare la nivel european prin instrumentul COST – Cooperare Europeană în Ştiinţă şi Tehnologie, demers care se derulează la nivelul a 22 state europene.

Proiectul are ca scop creşterea nivelului de cunoştinţe privind tendinţele actuale în organizarea şi funcţionarea organizaţiilor publice la nivel european şi de a permite o valorificare mai amplă a experienţei internaţionale în reforma administrativă.

Cine participă la studiu?

Conform criteriilor stabilite la nivel european privind eşantionarea şi selecţia organizaţiilor participante, toate agenţiile de la nivel central, aflate direct în sobordinea/coordonarea executivului alcătuiesc populaţia studiului.

Necesitatea şi utilitatea studiului

Informaţiile colectate vor facilita construirea unei baze de date la nivel european privind modul de organizare şi funcţionare al organizaţiilor publice, care va permite comunităţii http://www.apubb.ro/wp-admin/post.php?post=74&action=edit&lang=roştiinţifice http://www.apubb.ro/wp-admin/post.php?post=74&action=edit&lang=rorealizarea unui studiu mai amplu asupra funcţionării sectorului public în spaţiul comun european, precum şi o mai bună valorificare a experienţei externe în reformarea acestuia.

Publicații:

  • Government Agencies – Practices and Lessons from 30 countries  – publicată de prestigioasa editură Palgrave Macmillan la începutul anului 2012, cartea este rezultatul a trei ani de eforturi a peste 50 de cercetători în cadrul unuia dintre cele mai ambițioase și mai ample proiecte de cercetare internațională susținute de Comisia Europeană – COST Action IS0601 („Comparative Research into Current Trends in Public Sector Organization – CRIPO”). Volumul descrie și compară modul în care agențiile guvernamentale sunt create și guvernate în 30 de țări, fiind editat de profesorii Koen Verhoest (KU Leuven), Sandra van Thiel (Erasmus University, Rotterdam), Geert Bouckaert (KU Leuven) și Per Laegreid (University of Bergen).
  • Agencies in Central and Eastern Europe – număr special al revistei Transylvanian Review of Administrative Sciences dedicat procesului de „agențificare” în Europa de Est
  • Lessons and policy reccomendations