Administrație publică

Masterat în Administraţie Publică (în limba română)

Denumirea specializării: Administraţie Publică
Durata studiilor: 4 semestre
Planul de învățământ
Broșură de prezentare
Limba de predare
: română
Taxă de admitere
: 200 RON
Taxă de școlarizare
: 2.800 RON
Criterii de admitere: interviu , pe baza unei scrisori de intenție și a unui cv, ambele în limba română

Puteți consulta aici numărul locurilor bugetate și cu taxă scoase la concurs.

Descrierea programului:
Masteratul în administraţie publică se adresează în principal absolvenţilor studiilor universitare de nivel licenţă cu o durată de 3 ani care sunt interesaţi să-şi aprofundeze cunoştinţele dar mai ales să-şi dezvolte abilităţile specifice unei cariere în sectorul public sau non-profit. Structura programului este de 4 semestre. Abordarea educaţională este una interdisciplinară astfel încât să reflecte nevoile tot mai complexe din sectorul public şi non guvernamental.

Ca şi student al acestui program vei beneficia de o pregătire temeinică atât la nivel teoretic prin intermediul cursurilor din primele trei semestre dar mai ales practică pe baza  activităţilor individuale (practică profesională şi cercetare în domeniu) desfăşurate de-a lungul celor 2 ani. La final ne propunem formarea unui grup restrâns de absolvenţi care să fie capabili să aducă schimbarea la nivelul organizaţiilor în care îşi vor dezvolta cariera profesională ulterioară.

Obiectivele programului:

  • Dobândirea unor cunoştinţe specifice activităţii din sfera publică şi non-profit
  • Dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe care să reprezinte un avantaj competitiv pentru absolvenţi – abilităţi de rezolvare a problemelor, de luare a decizie, motivarea personalului, leadership, analiză şi sinteză, evaluare de program
  • Dezvoltarea capacităţilor de schimbare şi adaptare la situaţii noi extrem de necesare în sectorul public

Sunt bineveniţi atât absolvenţi de licenţă cât şi funcţionari publici interesaţi de propria dezvoltare profesională.