Curs postuniversitar

Acest program a fost dezvoltat printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Denumirea cursului: Program Postuniversitar în Managementul Administraţiei Publice

Specializarea: Științe Administrative / Administrație Publică

Tipul cursului: program postuniversitar de perfecționare

Grupul ţinta căruia i se adresează cursul: Programul vizează instituţiile/autorităţile din administraţia publică locală şi organismele subordonate acesteia din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (6 judeţe), precum şi instituţiile deconcentrate, în speţă personalul ce ocupă funcţii de conducere sau îndeplineşte condiţiile de ocupare a unei funcţii de conducere, potrivit reglementărilor în vigoare.

Obiectivele cursului: Programul postuniversitar „Managementul Administraţiei Publice” are ca obiectiv principal dezvoltarea abilităţilor manageriale în rândul personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală și institățiile deconcentrate. De asemenea, programul îşi propune să ducă la îndeplinire următoarelor obiective specifice:

 • însuşirea principalelor concepte, abordări teoretice şi metode specifice managementului public;
 • abordarea sistematică privind raţiunea de a exista a serviciilor publice şi a modului în care cadrul legislativ şi politic precum şi reglementările din domeniul finanţelor publice influenţează organizarea şi funcţionarea lor;
 • abordarea comparativă şi globală cu privire la originile politice şi istorice ale serviciilor publice;
 • dezvoltarea unor abilităţi privind înţelegerea, analiza şi implementarea tehnicilor manageriale în organizaţiile publice;
 • mai bună stăpânire a metodelor şi tehnicilor de cercetare (atât cantitative cât şi calitative) necesare pentru evaluarea politicilor publice şi a programelor/proiectelor în cadrul sectorului public.

Acest program postuniversitar va facilita pregătirea adecvată a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală și instituțiile deconcentrate și a celor ce îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea unei astfel de funcții. Modul de predare va fi bazat pe abordări interdisciplinare și tehnici moderne de predare, urmârind nu doar asimilarea de informație ci, mai ales, dezvoltarea de abilități și capacități manageriale semnificative de către cursanți.

Forma de învăţămînt: ZI, cu frecvemță

Durata cursului: 2 semestre (6 luni)

Perioada de desfășurare: Octombrie 2011 – Mai 2012

Numărul de locuri: 60

Limba de predare: română

Criterii de selecţie pentru admitere:

 • Prezentarea unei scrisori de intenție (concurs de dosare ): 25%
 • Interviu de motivație: 75%

Taxă /cursant: 1200 RON

Plan de învătământ:

Semestrul I

 1. Management şi leadership în organizaţii publice;
 2. Economie şi finanţe publice. Management financiar;
 3. Descentralizare. Dezvoltare urbană;
 4. Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă.

 

Semestrul II

 1. Analiza politicilor publice şi evaluarea programelor în administraţie publică;
 2. Etică în administraţia publică;
 3. Drept administrativ comparat şi instituţii ale UE;
 4. Managementul resurselor umane.