Calendarul admiterii – nivel licență

Nivel licență – sesiunea septembrie 2016

 

  • Înscrierea candidaţilor: 5-9 septembrie, între orele 9.00 și 15.00 în zilele lucrătoare, respectiv 9.00-13.00 sâmbătă
  • Rezultate iniţiale: 10 septembrie
  • Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 11-12 septembrie
  • Confirmarea ocupării locului: 11-13 septembrie
  • Depunerea cererilor de redistribuire pentru candidații aflați pe listele de așteptare: 14 septembrie
  • Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării: 14 septembrie
  • Rezultate după redistribuiri: 14 septembrie
  • Confirmarea ocupării locului după redistribuire și pentru candidații de pe lista de așteptare*: 15 septembrie
  • Rezultate finale: 16 septembrie

 

*În cazul în care, după redistribuiri, veţi fi admis(-ă) la o altă specializare / formă de finanţare / formă de învăţământ, nu este necesar să reconfirmaţi locul obținut, redistribuirea făcându-se automat, respectând opţiunea iniţială exprimată în fişa de înscriere.
Reconfirmarea este necesară doar în cazul în care, după redistribuiri, aţi fost admis(-ă) pe loc cu taxă, fiind necesară plata primei rate (sau a diferenţei de taxă) din taxa de şcolarizare.