Admitere – Program postuniversitar în Integritate Publică şi Politici Publice Anticorupţie

Program postuniversitar acreditat de Ministerul Educației Naționale

! Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede:  Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Forma de învăţământ: zi
Limba de predare: română
Taxa: 2.400 lei
Număr de locuri: LIMITAT
Durata programului: 6 luni
Procedura de admitere: admiterea se va face pe bază de dosar și scrisoare de motivație

Dosarul de admitere trebuie să conțină:
– CV
– Scrisoare de intenție
– Diplomă de BAC (copie xerox)
– Diplomă de Licență (copie xerox)
– Diplomă de Masterat – dacă e cazul (copie xerox)
– CI/Buletin (copie xerox)
– Certificat de naștere (copie xerox)
– Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie xerox)
Fișă de înscriere (se completează la înscriere)

Calendarul admiterii
Înscrieri: Luni-Vineri, 09-15:30, parter, Departament ID-IFR
Contact: Cristina Ciupei, 0264-595871, ciupei@fspac.ro