Admitere – Program postuniversitar în Achiziții Publice, Concesiuni, Parteneriat Public Privat

Program postuniversitar acreditat de Ministerul Educației Naționale

! Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede:  Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede:  Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Tipul programului: postuniversitar de perfecţionare
Forma de învăţământ: zi
Limba de predare: română
Taxa de școlarizare: 3400 lei
Număr de locuri: 30
Durata programului: 6 luni
Cursuri: vinerea după amiaza si sâmbăta, tutoriat online

Procedura de admitere: admiterea se va face pe bază de dosar:
– CV
– Diplomă de BAC (copie xerox)
– Diplomă de Licență (copie xerox)
– CI/Buletin (copie xerox)
– Certificat de naștere (copie xerox)
– Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie xerox)
Fișă de înscriere (se completează la înscriere)

Avantajele Programului Postuniversitar: Cursuri predate de experți in achiziții publice din mediul universitar si din practica achizițiilor publice, Agenția Națională a Achizițiilor Publice, Departamentul de Lupta Antifraudă, Consiliul National de soluționare a Contestațiilor, judecători de contencios administrativ, avocați specializați in achiziții publice, cu vasta experiență in domeniu.  Invitați de marca din domeniul dreptului achizițiilor publice din tara si străinătate. Acces la studii de caz și articole în domeniul achizițiilor publice și domenii conexe.

Calendarul admiterii:          
Înscrieri
: Luni-Vineri, 09-15:30, parter, Departament ID-IFR, Str. Traian Moșoiu nr. 71 Cluj-Napoca
Contact: Cristina Ciupei, 0264-595871, ciupei@fspac.ro