Finalizarea studiilor

Programare susținerea lucrărilor de licență: Comisia 1 | Comisia 2

Notele pentru proba scrisă sunt afișate în Academic Info.

Contestațiile la proba scrisă a examenului de licență la specializarea Administrație Publică (ZI) și (IDD) și Leadership of the Public sector (Zi) se pot depune la secretariatul facultății în termen de 24 de ore de la afișarea notelor în Academic Info (termen limită 4.07.2018, ora 16.00).  

Sesiunea iulie 2018

Înscriere: 13-26.06.2018
Proba scrisă: 03.07.2018
Susținere lucrare: 05.07.2018

Începând cu anul universitar 2011-2012 examenul de licență va fi alcătuit din următoarele probe:

a)    Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate* – 10 credite (Proba scrisă constă dintr-un examen la două discipline: Management public și Drept administrativ);
b)    Prezentarea și susținerea lucrării de licență – 10 credite.
c)    Examen la limba străină

Acte necesare pentru înscriere:

 • Cerere tip de înscriere (se găseşte la secretariat )
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (în original și copie xerox)
 • Certificat de naştere (copie xerox sau legalizată)
 • 2 fotografii (tip carte de identitate)
 • Atestat/certificat de competenţă lingvistică
 • Dosar plic
 • Lucrarea de licenta 1 ex., + pe suport electronic CD
 • Carte de identitate (copie xerox)
 • Dovada achitarii taxei de înscriere (dacă e cazul)
 • Declarație pe proprie răspundere că lucrarea nu este plagiată
 • Acordul scris al profesorului coordonator
 • Dovada achitarii taxei de înscriere dacă e cazul
 • Taxa de 1.000 RON:
  -la a doua înscriere în caz de nepromovare la prima prezentare
  -la prima înscriere dacă aceasta are loc după 3 ani de la absolvire
  Aceasta taxa se achita la casieria facultății.

Documente utile:
Cerințe pentru lucrarea de diploma
Reguli de citare
Tehnici de evitare a plagiatului
Scrierea lucrării de diplomă – prezentare
Cum alegem o temă de cercetare

Condiţii de elaborare a lucrărilor de licenţă

Lucrările de diplomă ale studenţilor trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele cerinţe:
1. Să fie scrise într-un domeniu relevant pentru administraţia publică;
2. Să conţină o parte practică;
3. Să aibă note bibliografice, bibliografie selectivă şi cuprins;
4. Să aiba minim 40 de pagini;
5. Să fie scrise în format Times New Roman, caractere de 12, la distanţă de un rand şi jumătate.