Fișele disciplinelor (Syllabus-uri)

COD DENUMIREA DISCIPLINEI
SEMESTRUL  I
UMR2101 Economie şi finanţe publice
UMR2102 Teorii organizaţionale
UMR2103 Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţele sociale
UMR2104 Guvernanță comparată
UMR2105 Managementul organizaţiilor neguvernamentale şi non-profit
SEMESTRUL  II
UMR2206 Management public
UMR2207 Analiza politicilor publice
UMR2208 Etică în administraţia publică
UMR2209 Proceduri administrative
UMR2210 Dezvoltare comunitară
SEMESTRUL  III
UMR2311 Planificare strategică în sectorul public
UMR2312 Leadership în sectorul public
UMR2313 Managementul resurselor umane
UMR2314 Managementul proiectelor
UMR2323 Politici şi instrumente ale Uniunii Europene (curs opțional)
UMR2315 Seminar de cercetare (Curs opțional)
UMR2316 Practică profesională
SEMESTRUL  IV
UMR2419 Management financiar şi contabilitatea instituţiilor bugetare
UMR2420 Dezvoltare organizaţională și măsurarea performanțelor organizaționale
UMR2421 Evaluarea programelor
UMR2422 Guvernare electronică (Curs opțional)
UMR2424 Planificare urbană (Curs opțional)