Leadership of the Public Sector

leadership

Despre program

Departamentul de Administrație și Management Public oferă, începând cu anul 2015, un program de licență cu predare exclusiv în limba engleză intitulat Leadership of the public sector.

Reforma sectorului public și non-profit în toate țările lumii presupune numeroase provocări pentru cei aflați în poziții de leadership, determinate de schimbările socio-economice și politice profunde din ultimele decenii. Programul Leadership of the public sector își propune să ofere studenților abilitățile și competențele necesare pentru a face față acestor provocări, prin intermediul unei abordări interdisciplinare care include discipline inovative, combinând cunoștințe teoretice din domenii variate și complementare precum sociologie, comunicare, științe politice, administrație publică, management, economie etc. Cursurile din cadrul acestui program sunt structurate astfel încât să dezvolte gândirea critică, o atitudine pro-activă și orientată spre soluționarea problemelor. Programul este conceput ca un set complex și variat de experiențe care includ prelegeri, seminarii, muncă în echipă în cadrul unor proiecte, activități de implicare în comunitate, vizite de studiu etc. Studenții sunt încurajați să devină adevărați leaderi prin implicarea în acțiuni de voluntariat, fuundraising, internship etc.

Programul se desfășoară în una dintre cele mai dinamice facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai, cu o abordare de inspirație americană și al cărei deziderat principal este excelența academică și în cercetare atât a studenților cât și a cadrelor didactice.

După absolvirea programului de licență, studenții au posibilitatea să își continue studiile în cadrul unor programe similare de master și doctorat, tot cu predare în limba engleză.

Plan de învățământ

Admitere