Contact

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ADMINISTRAȚIE ȘI POLITICI PUBLICE

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
Str. General Traian Moşoiu, nr. 71

Cristina Ciupei,
Telefon: 0264-595871,
Fax: 0264-406.054
Email: ciupei@fspac.ro

Institutul de Studii Doctorale al UBB
Str. Universităţii, nr. 7-9,
tel. 0264-405.362
Web: http://doctorat.ubbcluj.ro/