Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție

Departamentele de Științe Politice și Administrație Publică organizează Programul Postuniversitar Integritate Publică şi Politici Publice Anticorupţie, adresat persoanelor interesate de domeniul integrității în sectorul public, precum: integritate publică, incompatibilități, conflicte de interese, imunități, declarații de avere, declarații de interese, politici publice anti-corupție, transparența achizițiilor publice.

Programul postuniversitar Integritate Publică şi Politici Publice Anticorupţie este acreditat de Ministerul Educației Naționale, prin decizia nr. 47084 din 29 iunie 2014. Absolvenții acestui program vor primi o diplomă a UBB, care atestă competențe specifice relative la formarea profesională complexă și adecvată în domeniul integrității publice și politicilor publice anticorupție.

Programul vizează formarea profesională în domeniul integrității publice a persoanelor care ocupă funcţii şi demnităţi publice – parlamentari, aleşi locali, consultanți și consilieri politici, membri ai partidelor politice, consilierii de etică sau de integritate din instituțiile publice, jurnaliști și alți membri ai entităților profesionale implicaţi în implementarea politicilor publice și instrumentelor privind integritatea publică şi măsurile anticorupţie.

Cursurile vor avea loc la sfârșit de săptămână și vor fi susținute de profesori de la UBB, alături de experți în domeniul integrității publice și politicilor publice anticorupție.

Programul are o durata de 6 luni și se desfășoară în perioada 1 noiembrie 2014 – 1 mai 2015. Cursurile vor avea loc lunar. Certificatul de absolvire a programului este acordat celor care parcurg cursurile lunare și răspund cerințelor de evaluare.

Tipul programului: postuniversitar de dezvoltare profesională
Limba de predare: română
Taxa: 2.400 RON
Număr LIMITAT de locuri
Durata programului: 6 luni
Procedura de admitere: admiterea se va face pe bază de dosar și scrisoare de motivație

Avantajele Programului Postuniversitar – Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție:

  • Absolvenții acestui program vor primi diploma Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, privind formarea profesională postuniversitară în domeniul integrității publice și politicilor publice anticorupție
  • Acces la studii de caz și articole în domeniul integrității publice – din perspectiva administrației publice, științelor politice și domenii conexe;
  • Cursanții vor avea acces online la materialele care trebuie parcurse, conform silabusurilor concepute pentru fiecare curs.

Fiind un program de formare continuă acreditat de Ministerul Educației Naționale, promovarea fiecarei discipline înseamnă obținerea creditelor transferabile aferente. Fiecare disciplină are alocate 3 credite, finalizarea cu succes a programului reprezintă dobândirea unui număr de 18 credite transferabile. Acestea pot fi utilizate conform Regulamentului de credite transferabile al UBB, conceput in baza sistemului european de credite transferabile (ECTS).

Dosarul de admitere trebuie să conțină:
– CV
– Scrisoare de motivație
– Diplomă de BAC (copie xerox)
– Diplomă de Licență (copie xerox)
– Diplomă de Masterat – dacă e cazul (copie xerox)
– CI/Buletin (copie xerox)
– Certificat de naștere (copie xerox)
– Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie xerox)
Fișă de înscriere (se completează la înscriere)

Calendarul admiterii
Înscrieri: 04.09 – 20.10.2013 (Luni-Vineri, 09-15:30, parter, birou masterate)

Contact: Gergely Csilla, 0264-431505 (interior 6208), gergely@fspac.ro