Liste Cazari

Liste Cazari

AFIȘAT AZI, 21.09.2012, ORA 16:00

Listele de cazare înainte de contestații:

Acte necesare pentru cazarea în caminele studențești:
–    Carte de identitate sau pașaport (original)
–    Carte de identitate sau pașaport (copie)
–    Certificatul de naștere (copie)
–    1 poza tip buletin
–    Adeverință pentru copii de cadre didactice în original (unde este cazul)
–    Adeverință de handicap (unde este cazul)
–    4 lei taxă de flotant
–    Garanție de cazare echivalentă unei luni de cazare (se restituie la sfârșit de an, la cerer, dacă este cazul)

Taxe:
–    100 lei pentru : Căminul 4, 5 si 16
–    170 lei : Economica 1, Economica 2, A1, A2 si A3
–    120 lei: Căminul 14, 17
–    Copiii de cadre didactice pot primi reducere de 50% în cazul în care prezintă adeverința (pentru caminele Economica 1-2, 14, 17, A1, A2 si A3)
–    Copii de cadre didactice pot primi gratuitate în cazul în care prezintă adeverința (pentru caminele 4, 5 si 16)

CALENDARUL CAZARILOR

I.    Distribuirea locurilor în cadrul facultăților:

21.09.2012 – ora 12.00 – afișarea rezultatelor
21.09.2012 / ora 12.00 – 24.09.2012, până la ora 12.00 – contestații
25.09.2012 – ora 14.00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
II. Etapele de cazare
Pentru evitarea aglomerației, studenții vor fi cazați, la fel ca și anul trecut după urmatorul algoritm:
I.    28.09.2012 – ziua întâi de cazări => se cazează toți studenții din anul I si II
II.    29.09.2012 – ziua a doua de cazări => se cazează toți studenții din anul III si IV
III.    30.09.2012 – ziua a treia de cazări => se cazează toți studenții de la master și cei din anii I-IV care nu au reușit să se prezinte în zilele stabilite pentru fiecare (cazurile excepționale).

N.B: toate listele sunt valabile în baza programului de cazare. Neprezentarea în perioada stabilită duce la pierderea locului de cazare.

Comisia de căzari:
1.    lect. univ dr. Viorel Stănică –Prodecan
2.    Iosif Nicoleta – Secretar Șef
3.    drd. Cornel Crișan – Cancelarul Studenților
4.    Gabriel Badiu – Student Senator, linia română

Arhivă cazări