Licență februarie 2013

Licență februarie 2013

Sesiunea februarie 2013,   ZI+ID

Nivel Licență

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DIPLOMĂ
– 18.02.2013 – proba scrisa
– 20.02.2013 – suținerea lucrării

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA LICENŢĂ (DEPUNEREA DOSARULUI CU ACTE):
– 29.01.2013-11.02.2013

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LICENTA:
– Cerere tip de înscriere (se găseşte la secretariat )
– Diploma de bacalaureat
– Certificat de naştere (copie legalizata)
– Certificat de casatorie – copie xerox (numai pentru persoanele care si-au schimbat numele prin casatorie)
– 2 fotografii  (tip buletin de identitate)
– Atestat / Certificat de competenţă lingvistică
– Dosar plic
– Lucrarea de licenta 1 ex., + pe suport electronic CD
– Buletin de identitate ( copie xerox)
– Declaratie pe proprie raspundere ca lucrarea de diploma nu este plagiata.
– Taxa de 1000 ron

– la prima inscriere daca aceasta are loc dupa 3 ani de la absolvire-  In cazul inscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai tarziu de trei ani de la data absolvirii (adica, absolventi promoţia 2008 sau mai vechi)
– la a doua inscriere in cazul nepromovarii examenului de finalizare a studiilor a absolventilor (2009, 2010, 2011)  inscrisi in sesiuni anterioare sesiunii din iunie 2012.

Nivel Masterat, ZI+ID

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE
– 20.02.2013 – suținerea lucrării

PERIOADA DE ÎNSCRIERE (DEPUNEREA DOSARULUI CU ACTE):
– 29.01.2013-11.02.2013

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
– Cerere tip de înscriere (se găseşte la secretariat )
– Certificat de naştere (copie legalizata)
– Certificat de casatorie – copie xerox (numai pentru persoanele care si-au schimbat numele prin casatorie)
– 2 fotografii  (tip buletin de identitate)
– Lucrarea de DISERTATIE 1 ex., + pe suport electronic CD
– Declaratie pe proprie raspundere ca lucrarea de diploma nu este plagiata.
– Taxa de 1.000 ron

– la prima inscriere daca aceasta are loc dupa 3 ani de la absolvire –  In cazul inscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai tarziu de trei ani de la data absolvirii (adica, absolventi promoţia 2008 sau mai vechi)
– la a doua inscriere in cazul nepromovarii examenului de finalizare a studiilor a absolventilor (2009, 2010, 2011)  inscrisi in sesiuni anterioare sesiunii din iunie 2012.