Finalizarea studiilor – Licență februarie

Finalizarea studiilor

Sesiunea februarie 2018

Înscriere: 17-30.01.2018
Proba scrisă: 05.02.2018
Susținere lucrare: 07.02.2018

Începând cu anul universitar 2011-2012 examenul de licență va fi alcătuit din următoarele probe:

a)    Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate* – 10 credite (Proba scrisă constă dintr-un examen la două discipline: Management public și Drept administrativ);
b)    Prezentarea și susținerea lucrării de licență – 10 credite.
c)    Examen la limba străină

Acte necesare pentru înscriere:

 • Cerere tip de înscriere (se găseşte la secretariat )
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (în original și copie xerox)
 • Certificat de naştere (copie xerox sau legalizată)
 • 2 fotografii (tip carte de identitate)
 • Atestat/certificat de competenţă lingvistică
 • Dosar plic
 • Lucrarea de licenta 1 ex., + pe suport electronic CD
 • Carte de identitate (copie xerox)
 • Dovada achitarii taxei de înscriere (dacă e cazul)
 • Declarație pe proprie răspundere că lucrarea nu este plagiată
 • Acordul scris al profesorului coordonator
 • Dovada achitarii taxei de înscriere dacă e cazul
 • Taxa de 1.000 RON:
  -la a doua înscriere în caz de nepromovare la prima prezentare
  -la prima înscriere dacă aceasta are loc după 3 ani de la absolvire
  Aceasta taxa se achita la casieria facultății.

Documente utile:
Cerințe pentru lucrarea de diploma
Reguli de citare
Tehnici de evitare a plagiatului
Scrierea lucrării de diplomă – prezentare
Cum alegem o temă de cercetare

Condiţii de elaborare a lucrărilor de licenţă

Lucrările de diplomă ale studenţilor trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele cerinţe:
1. Să fie scrise într-un domeniu relevant pentru administraţia publică;
2. Să conţină o parte practică;
3. Să aibă note bibliografice, bibliografie selectivă şi cuprins;
4. Să aiba minim 40 de pagini;
5. Să fie scrise în format Times New Roman, caractere de 12, la distanţă de un rand şi jumătate.