Workshop internațional

Centrul de Studiu al Bunei Guvernari a organizat la Cluj, in 10-12 Octombrie 2012, un workshop internațional intitulat Alternative dispute resolution in administrative law: comparative perspectives / Rezolvarea alternativă a litigiilor în dreptul administrativ: perspective comparate, cu intenția de a discuta eficiacitatea procedurilor pre-judiciare, extra-judiciare sau de mediere în dreptul administrativ, în contextul mai larg al realizării justiției administrative. Workshop-ul și-a propus să examineze eficacitatea principalelor instrumente de soluționare alternativă a disputelor în domeniul administrativ (prin raportare la instanţele judecătoreşti) – recursul administrativ, medierea și instituții de tip Ombudsman. Dezbaterea a avut un puternic caracter interdisciplinar, folosind concepte și abordări specifice dreptului, științelor administrative și politicilor publice pentru a evalua cât de eficiente sunt instrumentele alternative folosite pentru evitarea litigiilor în justiție în chestiuni specifice sectorului public. La eveniment au fost prezenți cercetători consacrați în domeniul dreptului public şi a ştiinţelor administrative din Europa precum și cercetători de prestigiu din țară. Lucrările prezentate în cadrul workshopului au încercat să demonstreze, pe baza unor cercetări empirice, că recursul administrativ poate funcţiona ca o modalitate eficientă de soluţionare a litigiilor dintre particulari şi administraţie în afara instanţelor de judecată. La dezbateri au participat cadre didactice şi practicieni din România şi Europa, dezbaterile având un pronunţat caracter comparativ, cu accent pe identificarea de bune practici în acest domeniu.
Galerie foto