Conferință internațională

 intconf_intDepartamentul de Administrație și Management Public, Universitatea Babeș-Bolyai,  Cluj-Napoca, România, organizează conferința internațională Managementul performant al comunitățiolor locale: Inovații în guvernanță și administrație publică care va avea loc în perioada 3-5 Noiembrie 2016 la Cluj-Napoca. Conferința va găzdui și un seminar dedicat studenților doctoranzi în domeniu, joi 3 noiembrie 2016.

În cadrul lucrărilor vor fi abordate teme diverse din domeniul științelor administrative și managementului public, precum: planificare strategică, asociativitate la nivel local și metropolitan, bugete locale, dezvoltarea capacității administrative, scriere de proiecte, atragere de fonduri europene, profesionalizarea AP etc. O prezentare în detaliu a temelor care pot fi abordate în cadrul fiecărei secțiuni a conferinței pot fi găsite pe site-ul conferinței

Conferința va include sesiuni de dezbatere, prezentări academice ale lucrărilor (în limbile română și engleză) precum și o serie de evenimente sociale. Acestea sunt împărțite în trei secțiuni distincte: Seminarul doctoranzilor, Workshop al practicienilor, Sesiuni de comunicare științifică.