Viorel Stănică

Viorel Stănică este conferențiar universitar doctor în cadrul departamentului de Administrație Publică, titular al disciplinelor Dezvoltare comunitară și Teorii organizaționale, la nivelul licență și masterat. A obținut titlul de doctor în Științe geografice în anul 2006 cu teza “Impactul codurilor administrativ-teritoriale şi politice asupra organizării spaţiului geografic şi amenajării teritoriului naţional, în epoca modernă şi contemporană”. Este absolvent al programului de masterat DESS – Administration et Gestion des Collectivites Locales – Paris XII în anul 2001. În perioada 1998-2001 a ocupat funcția de secretar general al Prefecturii Județului Cluj, iar în perioada 2005 – 2011, pe aceea de director la Centrul Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Cluj-Napoca. A absolvit Programul de formare a înalţilor funcţionari publici la Institutul Național de Administrație Bucuresti, în perioada 2006- 2007. Arii de interes: dezvoltare comunitară, dezvoltare rurală durabilă, planificare strategică, managementul instituțiilor publice.

 

Curriculum vitae

Email: stanica fspac.ro

Consultații: Vineri, 12.00 – 14.00, Sala 403

 

CURSURI:

DEZVOLTARE COMUNITARĂ – ANUL II
Syllabus
Suport de curs
Politici administrativ-teritoriale în România modernă și contemporană

DEZVOLTARE COMUNITARĂ – Masterat
Syllabus
Suport de curs – EN
Suport de curs – RO