Liviu Radu

Liviu Radu este lector universitar doctor ȋn cadrul Catedrei de Administrație Publicǎ din cadrul Universitǎții Babeș-Bolyai,  titular al cursurilor de Administrației Publicǎ Comparatǎ și Eticǎ ȋn administrația publicǎ. In perioada 2000 – 2004 a ocupat funcția de Cancelar al Facultǎții de Ṣtiințe Politice, Administrative și ale Comunicǎrii. A fost secretar de stat ȋn cadrul Ministerul Administrației și Internelor, ȋnsǎrcinat cu reforma administrației publice ȋn perioada 2005 – 2008. Beneficiar al unor burse de cercetare la Universitatea Paris XII și State University of New York. Este președintele Fundației „Centrul de analizǎ, management și politici publice”. Domenii de interes: administrație publicǎ comparatǎ, eticǎ și prevenirea și combaterea corupției ȋn administrația publicǎ, reforma administrației publice.

 

Curriculum vitae

Email: liviu.radu fspac.ro

Consultaţii:
Luni, 13-14, Sala 405
Marți, 13-15, Sala 405


CURSURI:

ETICĂ – nivel licență
Syllabus

SISTEME ADMINISTRATIVE COMPARATE – Nivel licență
Syllabus

ETHICS
Syllabus
Reader (Archive, 138MB, password protected)

COMPARATIVE GOVERNANCE – Master
Syllabus
Reader (Archive, 126MB, password protected)

GUVERNANȚĂ COMPARATĂ – Masterat
Syllabus
Reader (Arhivă rar, 95MB, document parolat)

ETICĂ – Masterat
Syllabus
Reader (Arhivă rar, 270MB, document parolat)