Dacian Cosmin Dragoș

Dacian C. DRAGOS este Profesor universitar doctor, titular al cursurilor de Drept administrativ, Drept european și Drept administrativ comparat. Co-director al Centrului de Studii privind Buna Guvernare. Jean Monnet Professor (din 2006); Prodecan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (2008-2012) si decan delegat (2010-2012); Marie Curie Fellow la Michigan State University (2005-2006); Visiting Scholar la Rockefeller College of Public Administration and Policy, SUNNY at Albany, U.S.A. (2002); Premiul Uniunii Scriitorilor, Organismul de gestiune a drepturilor de autor, pentru carte juridică, 2003; Coordonator științific al Comisiei de elaborare a Codului de procedură administrativă al României (2006-2008) și Expert în cadrul Comisiei de elaborare a Codului administrativ (2010-2011). Membru al Comisiei Prezidențiale de Analiză a Sistemului Constituțional Românesc (2008-2009). Co-director al secțiunii X – “Law and Administration” al European Group of Public Administration (din 2010). Publicațiile sale includ 2 volume internationale editate, 7 capitole în volume internaționale, 5 cărti de autor și 4 în colaborare, peste 30 de lucrari în publicații de specialitate.

Interese de cercetare: Drept administrativ, Drept european, Europenizarea administrațiilor naționale, Transparență în administrația publică și accesul liber la informațiile publice, Contractele publice și dreptul achizițiilor publice, Procedura administrativă, Mijloace alternative de rezolvare a disputelor administrative.

Curriculum vitae – RO | EN

Email: dragos fspac.ro

Centrul de Studii privind Buna Guvernare
Profil Linked In
Profil InnovatingJustice

Consultaţii: Joi, 14-16, Sala 107, Clădirea FSPAC 2

Publicații

CURSURI:

DREPT ADMINISTRATIV
Syllabus
Drept administrativ. Instituții
Actul administrativ
Contract administrativ
Funcţia publică
Contenciosul administrativ

DREPTUL MUNCII
Syllabus
Suport de curs

COMPARATIVE AND EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW
Syllabus

PUBLIC CONTRACTS AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Syllabus

DREPT ADMINISTRATIV AVANSAT ȘI EUROPEAN
Syllabus
Asociația de dezvoltare intercomunitară
Buna guvernare la români
Considerente asupra procesului de descentralizare

PROCEDURI ADMINISTRATIVE
Syllabus

INSTITUȚII ȘI MECANISME ALE UE
Syllabus