Ciprian Raul Tripon

Ciprian Raul Tripon este lector în cadrul Departamentului de Administraţie și Management Public. Deține un doctorat în Management, este bursier Fulbright (1995-1996) și a urmat diferite alte stagii de pregătire univesitară în străinătate (burse Tempus şi IREX la universităţi din Europa şi SUA). Predă cursurile de Managementul resurselor umane, Dezvoltare organizaţională şi Managementul conflictelor şi tehnici de negociere, atât la nivel licenţă cât şi la nivel master. A fost şef de catedră în perioada 1998-2002 şi a mai lucrat în cadrul catedrelor de Sociologie şi Asistenţă socială, tot din UBB. Este directorul Revistei Transilvane de Administraţie Publică și al Transylvanian Review of Public Administration. În altă ordine de idei îi place SF, fantasy, muzica rock şi joacă bine tenis de masă.

Curriculum vitae

Email: tripon fspac.ro

Consultaţii: Miercuri, 16.00-18.00, Sala 406

 

CURSURI:

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Syllabus
Suport de curs
Hofstede

MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ŞI TEHNICI DE NEGOCIERE
Syllabus
Suport curs
Negocierea colectivă
Rolul comunicării

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
Syllabus
Suport de curs

SOCIOLOGIE ORGANIZAŢIONALĂ
Syllabus
Suport de curs

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Syllabus
Suport de curs
Hofstede

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND CHANGE
Syllabus
Suport de curs
Schimbarea socială
Organizational structure

DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI MĂSURAREA PERFORMANȚELOR
Suport de curs

CONFLICT NEGOCIATION AND MEDIATION (NGO II, MMCI)
Suport de curs