Bogdan Andrei Moldovan

Bogdan Andrei Moldovan este absolvent al secţiei de administraţie publică a facultăţii în 2003 şi a masterului în limba engleză în 2005 (track-ul de Public Finance Management) și doctor în finanţe începând cu 2015. Colaborator al facultăţii începând cu 2005, cadru didactic titular al departamentului începînd cu februarie 2009. Actualmente desfăşoară activităţi de susţinere seminarii (Bazele economiei şi Finanţe publice) la Cluj şi Extensia Satu Mare, precum şi activităţi de cercetare. Arii de interes: economie publică, economie politică, finanţe publice şi fiscalitate, dezvoltare economică locală, management strategic, politici publice.

 

 

Curriculum vitae

Email: moldovan fspac.ro

Consultaţii:
Joi, 11.00-13.00, Sala I/6

 

CURSURI/SEMINARII:

ECONOMIE POLITICĂ
Syllabus
Suport de curs
Cerinţe lucrare
Partea I
Partea a II-a

ECONOMICS
Syllabus

FINANȚE PUBLICE
Syllabus

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Syllabus

DECISION-MAKING SUPPORT TOOLS
Syllabus

ANALIZA COST-BENEFICIU
Syllabus

PRACTICĂ PROFESIONALĂ – ANUL I
Ghid de practică