Ana Elena Ranta

Ana Elena Ranta este asistent universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public din februarie 2006. În perioada 2002-2006 a desfășurat activități didactice și de cercetare în calitate de cadru didactic asociat. A absolvit studiile universitare de nivel licență în domeniul științelor administrative și studii aprofundate în domeniul drept şi administraţie, obținând titlul de doctor în domeniul ştiinţe ale comunicării (Școala Doctorală Științe Politice şi ale Comunicării, UBB). Activitățile didactice pe care le susţine vizează disciplinele Drept administrativ, Acte de stare civilă şi proceduri administrative şi Drept pentru administraţie publică, ariile principale de interes pentru cercetare fiind comunicarea în cadrul administraţiei publice, organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice, exercitarea funcţiei publice, proceduri administrative.

Curriculum vitae

Email: ranta fspac.ro

Consultaţii: Vineri, 10.30-12.00, Sala I/6

CURSURI/SEMINARII:

DREPT PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
Syllabus

DREPT PENAL PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Syllabus

ACTE ȘI PROCEDURI ADMINISTRATIVE DE  STARE CIVILĂ
Syllabus

DREPT ADMINISTRATIV
Syllabus

PRACTICĂ