Proiect consiliere profesională, stagii de practică

În data de 23 iunie 2014 a avut loc conferinţa de lansare a proiectului cu titlul „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus la angajare pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate”.

Conferinţa a avut loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. La evenimentul de lansare al proiectului au participat reprezentanţi ai echipei de management şi de implementare a proiectului, studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Managerul de proiect, Prof. univ. dr. Sorin Dan Şandor, a prezentat obiectivele generale ale proiectului şi a accentuat faptul că proiectul urmăreşte să dezvolte aptitudinile de muncă ale studenţilor de la două specializări importante ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. De asemenea, managerul de proiect a încurajat implicarea studenţilor în toate activităţile proiectului, deoarece acestea urmăresc să le ofere studenţilor numeroase beneficii ce ţin atât de dezvoltarea personală cât şi de dezvoltarea profesională.

Rolul în proiect al instituţiei partenere a fost descris de către Paula Beudean, expertul în educaţie antreprenorială din partea Fundaţiei Danis pentru Dezvoltare Managerială, iar coordonatorul de activităţi, drd. Alexandru Pavel, a oferit detalii cu privire la finanţator şi rezultatele anticipate ale proiectului. Conferinţa de lansare a proiectului s-a încheiat cu o scurtă sesiune de întrebări şi răspunsuri.