Eficacitatea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor administrative

EGPA (European Group of Public Administration) organizează una dintre cele mai importante conferinţe anuale în domeniul administraţiei publice. Începând cu anul 2006, unul sau mai mulţi dintre membrii grupului au participat cu lucrări la panelul X, Drept şi Administraţie Publică. Din 2010 Dacian C. Dragoș este co-chair al grupului permanent X, pentru un mandat de 4 ani.

În anul 2009, grupul român a propus tema de cercetare Effective adjudication in administrative proceedings care va fi realizată dintr-o perspectivă comparată şi cu accent pe dimensiunea empirică. Rezultatele iniţiale au fost  prezentate de raportorii naţionali la conferinţa din 2010, urmând ca la conferința de la București din 2011 sa fie prezentate studiile finale. În urma cercetării va fi publicat un volum cu toate aceste contribuţii.

În anul 2009, Dacian C. Dragoș și Bogdana Neamțu au editat, împreună cu un alt membru al Grupului X Law and Public Administration, prof. Brian Thompson (University of Liverpool) un număr special al Transylvanian Review of Administrative Sciences, care reunește studii selectate cu ocazia Conferinței EGPA Rotterdam 2009.

În 9-11 februarie 2011, la Viena, Secțiunea X a European Group of Public Administration a organizat Dialogul trans-european EGPA – NISPACEE. Dacian C. Dragoș (Universitatea Babeș Bolyai) și Philip Langbroek (Universitatea Utrecht) au fost co-organizatori din partea EGPA. Pe baza dialogului va fi editat un număr special al NISPAcee Journal of Public Administration and Policy.

Rolul instituţiei de tip Ombudsman în dezvoltarea principiilor de bună administrare

Cercetatea s-a dorit a fi dimensiunea naţională a unei cercetări mai ample, derulată sub egida Robert Schuman Centre, European University Institute, cu sediul la Florenţa, şi a European Group of Public Administration, cu scopul de a studia instituţia Ombudsmanului la nivelul Uniunii Europene şi a statelor membre. Reţeaua este sprijinită activ de instituţia Ombudsmanului European şi de Ombudsmanii din Olanda, Grecia, Danemarca, Marea Britanie. În cercetare sunt implicaţi Dacian C. Dragoș, Bogdana Neamțu și Dan Balica, alături de cadre didactice de la Universitatea din București, Facultatea de Drept (Prof. Dr. Dana Tofan) și Facultatea de Știinte Politice (Prof. Dr Radu Carp).

Institutia Ombudsmanului – justiție alternativă? Studii de drept comparat

Link-uri utile: