CNCSIS 3

Transparenţă, responsabilitate şi implicare civică: rolul instituţiei de tip Ombudsman în dezvoltarea principiilor de bună administrare.

Valoare: 950000 RON

Echipa de proiect

Director grant: conf. univ. dr. Dacian Cosmin Dragoş

Membri: prof. univ. dr. Philip Langbroek, Utrecht University, Olanda; prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan, Universitatea Bucureşti, conf. univ. dr. Radu Carp, Universitatea Bucureşti, lector univ. dr. Bogdana Neamţu, Universitatea Babeş-Bolyai, asist. univ. drd. Bianca Cobârzan, Universitatea Babeş-Bolyai.

Rezumat proiect

Proiectul îşi opune să dezvolte un model teoretic privind funcţionarea instituţiei Ombudsman-ului ca un liant între cetăţeni, pe de o parte şi instituţii ale statului – instituţii administrative şi instanţele judecătoreşti, pe de altă parte. Cercetarea va avea atât o componentă normativă, cât şi una empirică şi va folosi metode şi cunoştinţe din domeniile dreptului administrativ şi constituţional, al ştiinţelor politice şi al politicilor publice. Mai precis, cercetarea se va axa pe o serie de dimensiuni şi întrebări specifice care sunt relevante pentru studiul instituţiei Ombudsman-ului. Se poate vorbi atât pe plan internaţional cât şi naţional despre un interes relativ redus faţă de această instituţie. Majoritatea studiilor sunt preponderent descriptive şi aduc în discuţie atribuţiile Ombudsman-ului. Cercetarea propusă este inovatoare datorită faptului că adaugă o componentă empirică, include o dimensiune comparativă şi încearcă să dezvolte un model teoretico-normativ cu privire la modul în care instituţia Ombudsman-ului contribuie la dezvoltarea statului de drept şi a unor practici de bună guvernare.

Preocuparea principală care stă la baza cercetării presupune o mai bună cunoaştere a rolului pe care instituţia Ombudsman-ului îl are în ceea ce priveşte atingerea scopurilor subsumate conceptului de stat de drept şi mai mult, a modului în care definiţia conceptului de stat de drept poate fi extinsă prin înglobarea termenului de bună administraţie/guvernare. În acest sens, din perspectivă normativă, proiectul îşi propune să ofere un răspuns la întrebarea care este rolul Ombudsman-lui în raport cu cele trei puteri care există în stat – legislativă, judecătorească, executivă şi cum se integrează el în cadrul mecanismelor clasice de checks and balances care sunt consacrate ca parte a statului de drept. Componenta empirică va ajuta la clarificarea ipotezelor cercetării printr-o serie de studii de caz. Datele calitative şi cantitative obţinute vor fi folosite pentru a evalua dacă într-adevăr, în practică, funcţionarea instituţiei Ombudsman-ului constituie o rotiţă eficientă a mecanismului de checks and balances. De asemenea, datele empirice ne vor arăta în ce măsură această instituţie contribuie la realizarea valorilor subsumate statului de drept prin intermediul unor principii care vizează o bună administraţie.

Obiective şi activităţi pentru anul 2009

O1. Analiza teoretică a naturii şi modului de funcţionare a instituţiei Ombudsman-ului în dreptul românesc şi comparat.

Analiza literaturii de specialitate

Identificarea tipurilor de Ombudsman la nivel european; modul în care fiecare instituţie contribuie la realizarea transparenţei

Formularea asumpţiilor/ipotezelor care stau la baza cercetării

O2. Iniţierea realizării unui model teoretic al funcţionării instituţiei Ombudsman-ului din perspectiva principiilor de bună guvernare şi în special a transparenţei administrative.

Analiza teoretică a influenţei exercitate de instituţia de tip Ombudsman asupra aplicării legislaţiei transparenţei administrative

Analiza relaţiei dintre instituţia Ombudsman-ului şi principiile de bună guvernare

Analiza rolului instituţiei de tip Ombudsman în creşterea răspunderii în guvernare

O3. Construcţia instrumentelor de cercetare şi validarea acestora.

Design-ul iniţial al instrumentelor de cercetare (chestionar, ghid de interviu semistructurat, metodologia studiilor de caz)

Organizarea unui workshop internaţional cu participarea grupului de experţi internaţionali angrenaţi în proiectul derulat la nivel european (EUI) pentru validarea instrumentelor de cercetare

Efectuarea modificărilor necesare şi finalizarea instrumentelor

O4. Colectare date empirice dimensiunea 1 (generală)

Training operatori (voluntari/studenţi)

Aplicarea chestionarelor, realizarea interviurilor

Analiza rapoartelor instituţiei Ombudsman-ului

Studii de caz