CNCSIS 1

Modele de luare a deciziilor în instituţiile publice de la nivel local şi judeţean din România

Perioada de implementare: 2009 – 2011

Rezumatul proiectului

Scopul proiectului este de a oferi un set de instrumente metodologice utile pentru evitarea luarii deciziilor pe criterii intuitive, incrementale si fara o fundamentare rationala in institutiile publice romanesti de la nivel local si judetean din Romania. Pentru atingerea acestui scop, se va realiza o analiza a proceselor de luare a deciziilor in institutiile publice romanesti de la nivel local si judetean din Romania. Prin comparare cu modelele de luare a deciziilor existente in literatura de specialitate, se va identifica modelul sau modelele de luare a deciziilor specifice institutiilor publice romanesti. In prezent, nu exista cercetari similare intreprinse in Romania care sa analizeze procesele de luare a deciziilor in institutiile publice, exista doar cateva lucrari, predominant teoretice, in care sunt explicate principii ale procesului de luare a deciziilor, modul in care diferiti actori influenteaza deciziile, insa prezentarea studiilor de caz este lacunara si nu vizeaza identificarea unui model specific realitatilor institutionale si culturale romanesti de la nivel local si judetean. Rezultatele cercetarii si toate informatiile colectate in cadrul acestei cercetari vor fi publicate intr-un compendiu al modelelor aplicate in procesul de luare a deciziilor in administratia publica romaneasca de la nivel local si judetean. Rezultatele cercetarii vor fi diseminate si practicienilor in vederea imbunatatirii procesului de elaborare a politicilor publice, a programelor si strategiilor guvernamentale, precum si pentru implementarea si evaluarea cu succes a programelor guvernamentale.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi un set de instrumente metodologice utile pentru evitarea luarii deciziilor pe criterii intuitive, incrementale si fara o fundamentare rationala in institutiile publice romanesti de la nivel local si judetean din Romania.

Obiective specifice sunt:

  • Obiectiv 1 Analiza proceselor de luare a deciziilor institutiile publice romanesti de la nivel local si judetean din Romania
  • Obiectiv 2 Identificarea modelului sau a modelelor de luare a deciziilor in institutiile publice romanesti de la nivel local si judetean din Romania
  • Obiectiv 3 Redactarea, editarea si publicarea unui Compendiu al modelelor aplicate in procesul de luare a deciziilor in administratia publica romaneasca de la nivel local si judetean
  • Obiectiv 4 Diseminarea rezultatelor cercetarii

Director de proiect: Conf. Univ. Dr. Calin Emilian Hintea

Membrii echipei de proiect:

Conf. Univ. Dr. Dacian Dragoș
Lect. Univ. Dr. Liviu Radu
Lect. Univ. Dr. Raluca Antonie (Gârboan)
Asist. Univ. Drd. Bianca Radu (Cobârzan)
Asist. Univ. Drd. Simona Creța

Rezultatele proiectului
Prezentare metodologie cercetare și rezultate obținute
Modele teoretice de luare a deciziei

Articole publicate