In 2011, sectiunea  “Law and Public Administration” a European Group for Public Administration a organizat la Viena, intre 9 si 13 febrruarie, cel de-al patrulea Dialog Transeuropean  (TED) intre cele doua organizatii profesionale de anvergura in Europa, EGPA si NISPAcee. Dialogul a abordat o tema neglijata in ultimul timp: Dreptul si managementul public.  Conferinta a adus impreuna manageri si juristi dispusi sa discute aspecte de interes comun.

Organizatorii conferintei : Philip Langbroek (Utrecht University), Dacian C. Dragos, (Babes Bolyai University), Polona Kovac (Ljubljana University) si Marton Gellen (Budapest University).

Conferinta s-a bucurat de participarea unor specialisti de marca a celor doua domenii: Prof. Jean Bernard Auby (Sciences Po, Paris), Alex Brenninkmeijer (Ombudsmanul Olandei), Geert Bouckaert (Leuven Catholic University), Roberto Caranta (Turin University).

Link-uri utile: