Lansare proiect calitate

În data de 25 iunie 2014, Departamentul de Administraţie Publică a organizat conferinţa de lansare a proiectului cu titlul „Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite”. Evenimentul a avut loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării şi s-a adresat studenţilor de administraţie publică, personalului implicat în dezvoltarea de programe de studii universitare, membrilor în structurile de conducere ale facultăţii sau ale universităţii şi partenerilor sociali în educaţie.

La conferinţa de deschidere a proiectului au participat şi au luat cuvântul reprezentanţii beneficiarului şi ai partenerului. Conferinţa a fost deschisă de către managerul de proiect, Prof. univ. dr. Călin Emilian Hinţea, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. Domnul Călin Hinţea a precizat că obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii programelor universitare de licenţă în domeniul administraţiei publice, în vederea adaptării acestora la cerinţele pieţei muncii. În acest sens, proiectul urmăreşte îmbunătăţirea a trei programe de licenţă în administraţie publică, două programe ale Departamentului de Administraţie Publică, FSPAC, Universitatea Babeş-Bolyai (forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ la distanţă) şi un program al Facultăţii de Administraţie şi Management Public, al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (forma de învăţământ cu frecvenţă).

Având în vedere că proiectul se implementează în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, la conferinţă a participat şi decanul Facultăţii de Administraţie şi Management Public, Prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, în calitate de reprezentant al instituţiei partenere. Domnul Profiroiu a ţinut să precizeze care este importanţa proiectului pentru consolidarea parteneriatului dintre cele două facultăţi şi beneficiile pe care le urmăreşte proiectul pentru toate categoriile de grup ţintă. Activităţile şi rezultatele proiectului au fost descrise pe scurt de către coordonatorul de activităţi, dr. Alexandru Pavel. Spre finalul conferinţei de lansare a proiectului, studenţilor interesaţi de activităţile proiectului li s-au oferit informaţii suplimentare cu privire la durata de implementare a unor activităţi şi perioada în care va avea loc selecţia şi recrutarea grupului ţintă.