Conferință: Europenizarea dreptului administrativ

europenizare_int

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – Centrul de Studii privind Buna Guvernare, Facultatea de Drept – Școala Doctorală de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai și ELSA Cluj-Napoca organizează conferința cu tema „Europenizarea dreptului administrativ și codificarea procedurii administrative”, 13-14 mai 2016.

Moderator: Dacian Dragos
Speakeri:  Paul Craig – University of Oxford; Jacques Ziller – University of Pavia; Diana-Urania Galetta – University of Tor Vergata – Roma.
Guest Speaker:  Vasile Dîncu – Vice-Prim Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Conferința își propune să reunească mediul academic juridic, studenții interesati și practicienii în vederea discutării efectelor europenizării asupra dreptului administrativ dintr-o perspectivă comparativă, și să evalueze impactul adoptării unor norme codificate de procedură administrativă la nivelul UE.

Tematica:
– Influența legislativă sau jurisprudențială a dreptului UE asupra dreptului național, în aplicarea legislației UE de către instanțele de judecată și administrația publică;
– Adoptarea voluntară a principiilor de drept al UE în ordinea juridică națională în chestiuni pur interne; efectul de spillover, cross-fertilization, convergența orizontală în dreptul administrativ;
– Codificarea procedurii administrative – o sursă de stabilitate și claritate în dreptul administrativ, atât la nivelul UE cât și național.

Program