Un proiect de succes – CCPMAP


Echipa de management, experți, invitați și presă s-au întâlnit pentru a marca finalizarea proiectului Creșterea calității programelor de masterat în administrație publică.

Colegii de la Cluj-Napoca, Iași și București au avut ocazia, pentru ultima oară în cadrul acestui proiect, de a se întâlni, de data aceasta nu pentru muncă, ci pentru o festivitate. În cadrul evenimentului s-au trecut în revistă cele mai importante realizări ale proiectului: au fost elaborate și tipărite 82 de suporturi noi de curs, s-au elaborat termenii de referinţă pentru 6 ocupaţii noi pentru absolvenţii de Administraţie Publică (analist competitivitate locală, evaluator impact social, consultant în afaceri publice, consultant în marketing public, manager în domeniul utilităţilor publice, expert cooperare regională), s-au acordat 93 de burse de cercetare pentru studenţi şi s-au organizat 4 conferinţe studenţeşti. De asemenea, s-a creat un portal de e-learning pentru programele de masterat în administraţia publică, iar bibliotecile celor trei parteneri din proiect au fost dotate cu 800 de titluri noi în domeniu şi au fost dezvoltate biblioteci virtuale.

În timpul celor trei ani de proiect, s-a înfiinţat Asociaţia Programelor de Masterat în Administraţia Publică din România şi s-au încheiat acorduri de parteneriat cu instituţii din UE ce derulează programe similare. Totodată, a fost realizate mai multe studii dintre care amintim: un studiu privind calitatea a patru programe de masterat în administraţia publică din România şi un studiu privind percepţia managerilor instituţiilor publice faţă de programele de masterat în domeniul administraţiei publice, un studiu comparativ privind 5 programe de masterat din domeniul administraţiei publice din cadrul a 5 universităţi din 5 state membre ale UE.

Cele mai multe întrebări de la reprezentanții presei au fost legate de cele 6 ocupații noi, special gândite pentru competențele absolvenților programelor de masterat în administrație publică, pentru care s-au elaborat termenii de referință. Discuțiile s-au dus în jurul necesității actualizării COR (Clasificarea Ocupațiilor din România), care cuprinde lista ocupațiilor recunoscute de către statul român. Au mai fost adresate întrebări legate de dotările celor două laboratoare informatice achiziționate cu ajutorul acestui proiect, de noile suporturi de curs elaborate – o parte dintre acestea au putut fi și răsfoite de jurnaliști. Reprezentanții presei au fost de asemenea interesați de echipamentele de scanare și digitalizarea care au permis realizarea bibliotecilor virtuale la cei trei parteneri.

Acest interes al presei s-a concretizat într-un material difuzat de postul Radio Cluj și într-o serie de articole de presă, în publicațiile Adevărul, Monitorul de Cluj, Cluj-am.ro, Transilvania Reporter, Făclia, Ziua de Cluj, Foaia Transilvană, InfoONG.ro și administratie.ro.

Galerie foto.