Competiție burse

ATENȚIE: termenul limita de depunere a formularului de înscriere s-a prelungit până în data de 27.01.2013, ora 10:00!

Departamentul de Administraţie Publică(DAP) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, organizează în perioada 15.01.2013 – 24.01.2013, în cadrul proiectului strategic POSDRU/86/1.2/S/60072 Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţia publică, ACTIVITATEA NR. 16, o competiţie în vederea acordării de burse studenţilor programelor de masterat în administrație publică ale FSPAC. Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii a patru programe de masterat în domeniul administraţiei publice conform nevoilor sectorului public, standardelor Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi celor ale Uniunii Europene şi, implicit, creşterea calităţii administraţiei publice din România.

Toate detaliile necesare se găsesc în documentele de mai jos: