Taxe masterat

Taxa de admitere: 200 lei, constând în taxă de înscriere (170 lei) + taxă de procesare (30 lei) 

Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii „Babeş-Bolyai”, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari, din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere.

Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Excepție: candidații orfani de ambii părinți și candidații care provin din casele de plasament, cărora li se va returna taxa de procesare, în cazul în care nu au fost declarați admiși.

În cazul în care un candidat se înscrie la mai multe specializări de masterat din cadrul aceluiași departament (Administrație Publică, Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Jurnalism, Științe Politice), la prima opțiune va plăti taxa de admitere integrală (200 lei) iar, la următoarele opțiuni, taxa de admitere redusă (100 lei).

În cazul în care masteratele la care se înscrie candidatul fac parte din departamente diferite, acesta va achita taxa de admitere integrală pentru fiecare masterat la care se înscrie.

În cazul în care candidatul se înscrie la masteratele Administrație Publică, Publicitate, Relații  Publice, Producție media, Comunicare mediatică cu frecvență, dar, în urma admiterii, este declarat respins, are posibilitatea de a opta pentru trecerea la masteratele echivalente la forma de învățământ cu frecvență redusă (Administrație Publică, Publicitate, Relații  Publice, Management Media).

Plata taxei de admitere se poate face la casieria facultăţii (str. Traian Moşoiu, nr.71), în perioada 15-21 iulie.

Taxa de şcolarizare (2016-2017)

  • se achită fie integral, în momentul confirmării locului (beneficiind de o reducere de 10%), fie în patru rate egale, pe parcursul anului universitar;
  • prima rată din taxa de școlarizare se achită la confirmarea locului (în perioada 24-27 iulie)