Leadership of the Public Sector

Specializarea: Leadership of the Public Sector
Domeniul: Ştiinţe Administrative
Forma de învăţământ: cu frecvență, 3 ani
Linia de studiu: engleză
Locuri scoase la concurs: 15 locuri bugetate, 25 de locuri cu taxă
Taxă de admitere: 200 RON
Taxă de școlarizare: 3.000 RON

Plan de învățământ

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați paginile dedicate organizării admiterii, în meniul din dreapta paginii.