American MPA (Master of Public Administration)

Denumirea programului: Master of Public Administration
Durata Studiilor:
4 semestre
Limba de predare
: engleză
Taxă de admitere
: 200 RON
Taxă de școlarizare
: 2.800 RON
Criterii de admitere: interviu în limba engleză, be baza unei scrisori de intenție și a unui cv, ambele redactate în engleză
Broșură de prezentare

Puteți consulta aici numărul locurilor bugetate și cu taxă scoase la concurs.

Descrierea programului:
Primul și singurul program universitar de administrație publică din România acreditat european de Asociația Europeană pentru Acreditarea Programelor de Administrație Publică (European Association for Public Administration Accreditation – EAPAA) – începând cu septembrie 2007.

Planuri de învățământ

Specializări

1. Managementul Instituţiilor Publice şi Non-Profit, cu 2 module:
a. Managementul Serviciilor Publice
b. Managementul Organizaţiilor Non-Guvernamentale

2. Administraţie Publică, cu 2 module:
a. Guvernanță Economică a Sectorului Public
b. Dezvoltare Comunitară și Planificare Urbană

 

Obiectivele programului:
Conceperea programului internațional de masterat în administrație publică a pornit de la constatarea absenței din oferta educațională din România a unui program care să oferă o pregătire coerentă în domeniul managementului serviciilor publice, a comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale (ONG).

Programa masteratului de management al serviciilor publice/dezvoltare comunitară și planificare urbană/guvernanță economică a sectorului public/managementul ONG-urilor este direct legată de necesitățile tehnice existente la nivelul administrației publice și organizațiilor neguvernamentale, urmărind elemente precise:

  • dezvoltarea cunoștințelor de baza în domeniul științei administrative
  • dezvoltarea unor abilități manageriale extrem de necesare și a unei mentalități bazate pe necesitatea eficientizării funcționarii serviciilor publice
  • dezvoltarea unor tehnici specializate de acțiune în domeniu (analiza statistică, evaluare, conceperea de strategii etc)

Garanția calității
Programul internațional de masterat în administrație publică a fost dezvoltat având la bază ideea de calitate a actului educațional, iar garanția calității programului nostru este oferită cel puțin de următoarele aspecte:

  • cadre didactice cu studii la importante universități din SUA și Europa, membrii în rețele profesionale și echipe de cercetare internaționale
  • cursuri susținute de visiting professors
  • acreditarea EAPAA
  • acces la o amplă bibliografie străină, de actualitate
  • acces la baze de date ale unor jurnale și publicații străine
  • derularea de programe menite a continua procesul de îmbunătățire a calității programelor de masterat în administrația publică

Universităţi internaţionale partenere:
Michigan State University, East Lansing, Michigan
Nelson Rockefeller College of Public Affairs and Policy, State University of New York at Albany
National Association of Schools of Public Affairs and Administration
(Washington DC, SUA)
Florida International University, Miami, SUA
University of Delaware, Delaware, SUA
Universitá degli Studi di Genova, Italia
Corvinus University of Budapest, Ungaria
Monash University, Australia
Victoria University, Australia

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați și paginile dedicate organizării admiterii, în meniul din dreapta paginii.