Admitere septembrie 2016

Admitere2015_int

Organizăm sesiune de admitere în luna septembrie.

Locuri scoase la concurs:

NIVEL LICENȚĂ
Administrație publică (Cluj) – limba română
Cu frecvență: 151 de locuri cu taxă
Învățământ la distanță: 87 de locuri cu taxă

Leadership – limba engleză
Cu frecvență: 7 locuri bugetate, 25 de locuri cu taxă

NIVEL MASTERAT (cu frecvență, în limba ENGLEZĂ):
Managementul instituțiilor publice și non profit (specializările Managementul serviciilor publice; Managementul organizatiilor neguvernamentale): 1 loc bugetat, 35 de locuri cu taxă

Administrație Publică (Dezvoltare comunitară și planificare urbană; Guvernanța economică a serviciilor publice): 4 locuri bugetate, 35 de locuri cu taxă

Știință, tehnologie și inovație în administrația publică: 1 loc bugetat, 45 de locuri cu taxă

NIVEL MASTERAT (cu frecvență, în limba ROMÂNĂ):

Administrație Publică: 1 loc bugetat, 21 locuri cu taxă
Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice: 38 de locuri cu taxă

NIVEL MASTERAT (frecvență redusă, în limba română):
Administrație Publică: 25 de locuri cu taxă

Calendar, taxe, acte necesare, criterii de admitere și alte detalii găsiți pe:  Admitere Licență | Admitere Masterat