Admitere program postuniversitar

Program postuniversitar în Managementul Administrației Publice

Departamentul de Administrație Publică organizează admitere pentru un program postuniversitar adresat în special personalului ce ocupă funcţii de conducere sau îndeplinește condițiile pentru ocuparea unei funcții de conducere în administraţia publică.

Programul postuniversitar a fost dezvoltat și acreditat (UBB și MECTS) în cadrul proiectului „Program postuniversitar în Managementul Administratiei Publice”, finanţat din Fondul Social European, prin intermediul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA), axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul 1.3: ”Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, operațiunea ”Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică”.

Calendarul admiterii
– Înscrieri: 12-22 noiembrie (Luni-Vineri, 09-15:30, parter, birou masterate)
– Interviuri: 26 noiembrie

Pentru mai multe detalii accesați pagina dedicată programului.