Admitere

scoala_doctorala_int2

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ADMINISTRAȚIE ȘI POLITICI PUBLICE

Domeniul: Științe administrative
Forma de învățământ: Cu frecvență și cu frecvență redusă
Durata studiilor: 3 ani (primele două semestre cursuri, următoarele patru semestre
cercetare)
Limbile de studiu: Română sau Engleză
Perioada de înscriere: 4 – 8 septembrie 2017. Înscrierea se va face la Institutul de Studii Doctorale al UBB, Str. Universității nr. 7-9, et. 1
Confirmarea locurilor: 25 – 27 septembrie 2017, la Institutul de Studii Doctorale al UBB

Calendarul admiterii

Coordonatori, președinți de comisii:
– Prof. univ. dr. Cătălin Baba
– Prof. univ. dr. Răzvan-Mircea Cherecheș
– Prof. univ. dr. Călin Emilian Hințea
– Prof. univ. dr. Dan Lazăr
– Prof. univ. dr. Felicia-Cornelia Macarie
– Prof. univ. dr. Sorin Dan Șandor
– Conf. univ. dr. Raluca Antonie
– Conf. univ. dr. Christian Chereji
– Conf. univ. dr. Bogdana Neamțu
– Conf. univ. dr. Viorel Stănică

TOTAL locuri: 18
Locuri bugetate:
6 locuri la buget cu bursă, 5 locuri la buget fără bursă
Locuri cu taxă: 7

Mențiune: locurile (atât bugetate cât și cu taxă) se pot eventual suplimenta, prin redistribuirea de către Rectoratul UBB a locurilor rămase neocupate la alte facultăți.

Structura examenului:
Probă scrisă, eseu
(90 de min) în limba în care va fi dezvoltat proiectul de cercetare și redactată teza
Prezentarea proiectelor de cercetare ale candidaților (Proiectul va fi redactat și printat standard, Times New Roman c.12; 1,5 r.; și nu va depăși 20 de pagini, în limba în care va fi dezvoltat proiectul de cercetare și teza)

Informații suplimentare și depunerea dosarelor de înscriere
Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Studii Doctorale,
Tel. 40-264-405362, 40-264-405363,
email: doctorat@staff.ubbcluj.ro,
web: http://doctorat.ubbcluj.ro